fbpx

Isolering Lerstenshus anno 1890

Vi har precis köpt ett hus i Skåne från 1890. Huset är i lersten byggt på torpargrund. I nuläget är där i princip ingen isolering. Innerväggarna är klädda med tretexskivor, luftspalt emellan sen kommer teglet. Utvändigt ingen isolering alls. Golvet är också helt oisolerat.

Vi är osäkra på vilken metod vi ska välja för isolering. Vad är bäst? Isolera fasaden eller isolera invändigt? Med invändig isolering förlorar vi ju en del kvadratmeter. Är rädd för att välja fel metod så att teglet torkar ut. I nuläget är fuktighetshalten i väggarna relativt hög (16-17%) så att om vi väljer att bara isolera fasaden måste vi ändå se till att det blir bättre ventilation i väggarna.

Kanske blir svårt att ge exakta förslag då jag förstår att det är många faktorer som spelar in men hade ändå velat ha lite råd kring hur man ska tänka.

Svar:

Det är inte alltid väggisolering är det bästa alternativet för energibesparing, vindsisolering, väl underhållna och täta fönster och andra energibesparande åtgärder kan ge mer effekt. Ett generellt tips är att bo i huset en säsong innan åtgärder, det brukar ge mer anpassade lösningar. Lersten med utvändig puts och luftspalt och tretexskivor på insidan är inte den sämsta isoleringen om stommen är torr.

Om tilläggsisolering ändå blir aktuell är det tekniskt bättre att isolera utvändigt så att stommen hålls varm och torr. Nackdelen är att det påverkar husets historiska utseende. Invändig isolering påverkar fast inredning och bör, om den genomförs inte göras för tjock. Köp Energiboken som ger bra vägledning för energisparåtgärder i gamla hus. Om det är aktuellt att se över golven kan ni passa på att isolera längs ytterväggarna, läs artikeln Isolering och snygga friser.

Som ny husägare kan det vara klokt att köpa ett par timmar för besiktning och åtgärdsdiskussion av byggnadsvårdskunnig person. Kontakta ett länsombud i ditt län som kan tipsa om lämplig konsult.

keyboard_arrow_up