Isolering i innervägg

Jag ska låta bygga en vägg inne i mitt hus för att dela upp ett utrymme i två separata rum. Jag har hört att mineralull är bra för ljudisolering i väggar, men att det kan vara tveksamt ur miljö-/hälsosynpunkt. Har ni några förslag på ett miljövänligt material som isolerar väl och inte är farligt vid en eventuell brand?

Svar:

För god ljudisolering används tunga ytskikt som gips, puts, lerklining eller liknande som också är bra från brandsynpunkt. I stenhus användes så kallade kloasongväggar, dvs en plankstomme med spräckpanel och vassrörning på båda sidor som putsades. Genom tyngden är det viktigt att väggen placeras över golvbjälkar.

Numera byggs ofta sekundära väggar som regelverk i trä med isolering i facken samt plywood och gips som beklädnad, gipsen är då brandhämmande. Om man vill undvika den miljöovänliga mineralullen finns miljövänliga alternativ som cellulosafiber, lin eller annat.