fbpx

Isolering i golv och på mark

Frågeställare: Sven i Bohuslän
Vi ska åtgärda krypgrund och golvbjälklag och har frågor om isolering. Orsaken till åtgärderna är att jag får hälsoproblem som skulle kunna förklaras av mögel. Vi har hög luftfuktighet i grunden: ca 90% RH året om. Med hjälp av LIM-I-diagrammet har vi också sett att mögel bör trivas bra under en stor del av året, givet uppmätt RH och temperatur. Det är ett gårdshus från 1700-talet, renoverat under årens lopp. Krypgrund, timmerstomme, mur av natursten med puts. Vi har haft besök från konsulter inom både byggnadsvård och mögel/fukt, och planerar en mängd åtgärder. För att minska fuktigheten i grunden planerar vi bl.a. att sätta in en avfuktare, då vi inte tror att andra åtgärder räcker. Vi vill använda fuktbuffrande och byggnadsvårdsmässiga material i bjälklaget. Vi ska isolera marken för att öka temperaturen i grunden och byta ut gullfiberisoleringen i bjälklaget mot bättre material. Har läst er imponerande sammanställning av isoleringsmaterial https://byggnadsvard.se/kunskapsbanken/artiklar/isolering/isoleringsmaterial-fra%CC%8An-a-till-w . Fråga 1: Hur bör man isolera marken, vilket material? På t.ex. https://www.lfs-web.se/Krypgrundsisolering.htm säljs något som består av polyeten. Men det finns inte med i er sammanställning. Fråga 2: Golvbjälklaget fundererar vi på att isolera med cellulosafiber, hampa eller lin. Är det något av dessa som ni kan rekommendera framför de andra? Från er sammanställning får vi god information om tekniska data, men undrar hur dessa olika material står sig i praktiken. Är något mer beprövat än de andra? Finns det kända problem? Enligt er lista så verkar både hampa och lin trevligare än cellulosa eftersom cellulosa har en del tillsatser, hur tänker ni om detta?

Svar:
En avfuktare kan vara nödvändig i vissa fall men förhoppningsvis kan era åtgärder skapa ett klimat som klarar sig utan teknik. Ett tips är att börja utan avfuktare och mäta luftfuktigheten över tid. Kanske klarar ni er utan?

Polyeten är ganska nytt och var inte med i vår sammanställning. Men det är en plast och är därför inte så intressant för miljömedvetna byggnadsvårdare. Alternativ är cellglas eller hazopor.

Cellulosafiber har funnits längst på marknaden men både lin och hampa uppfyller kraven på miljövänlighet och fuktegenskaper. Helt säkert vet vi ju inte förrän någon gång i framtiden 🙂 Ett tips är att fråga olika entreprenörer som är vana vid de olika materialen och välja den som ni har mest förtroende för och som kan lämna garantier.

keyboard_arrow_up