fbpx

Isolering golv – renovering

Frågeställare: Ulla Östgranvåg
Fundering kring golvisolering. Jag har ärvt ett gammalt timmerhus byggt 1884 ( av mina tvillingkillars farmors farfar). Tänker renovera och flytta in i detta torp som stadigvarande bostad om sådär 4 år. Torpet har stått obebott sedan 1970 och saknar vatten och avlopp mm. Man har renoverat i kök lite på 50-60-talet (bytt spis samt 2 fönster och ett dörrlås men för övrigt är allt original från slutet av 1800.) I bottenvåning finns farstu med skafferi, kök och kammare samt ett sommarkök med stor bakugn och väggsäng. Uppgifter jag fått är att på vintern bodde man i köket och kammaren och på sommaren flyttade man ut i sommarköket – men allt var i samma hus under samma tak så att säga. Avser att göra en varsam vårdande renovering och vill behålla det som går i ursprungligt skick. Men moderniteter som toalett och vatten – kyl och frys skall installeras. Avser börja med golv för att se hur det ser ut med isolering samt att golvet i köket lutar något. När jag börjat ta upp det så ser jag att lutning delvis härrör till att två mindre åsar fallit ner något på ena sidan. Dock har åsarna inte fallit ur helt för de som fallit ur ligger på en ytterligare ås som verkar mer stabil I sommarköket som inte varit varmt utan bara använts på sommaren, så har golvplankorna spår av lite mögel – tror jag – ser ut som stjärnmönster. Men det kan ju vara sedan väldigt gammalt tillbaka.

Men till min huvudfråga. När jag tagit upp ett antal golvplankor i såväl kök som sommarkök så är isoleringen främst hård grå lera och sen kommer fint grus/ fint spån och sedan lera igen och även bitar av tegel. Det är totalt drygt 28 cm tjockt. Tog upp ett område på ca 40*40 cm. Det är kompakt och tungt samt dammar en hel del pga små fina partiklar. I köket har det vid ett hörn blivit helt tomt (10*10 cm) eftersom botten skadats – för övrigt så ser det rätt bra ut och på det jag sett på ena sidan så är det fyllt ända upp under golvplankorna, jämns med golvåsarna. Dock inte på den sida där de två åsarna fallit ur. I sommarköket har det packats ihop något och leran där ligger ej ända upp mot golvplankornas undersida. Har i dagläget tagit upp 4 golvplankor från ena sidan i sommarköket och i köket 3 golvplankor från enda sidan och 10 från den andra – så jag har i köket sett det mesta men i sommarköket bara lite grand. Nu till mina frågor; Vet inte hur bra denna isolering är – skall man invänta vinter och mäta på något vis? Hur? Jag tänkte att det som fallit bort i köket i hörnet kan man väl komplettera med ny lera eller är det en dålig ide? Sedan funderade jag på att om man skall lyfta på de åsar som fallit ner och då måste man ju troligtvis bort med leran. Kan man lägga tillbaka den igen eller vad säger ni om det? Fördelar, nackdelar eller inte att rekommendera? I sommarköket – där isoleringen som sjunkit ihop något. Bör man komplettera med annat och isåfall vad för att det skall vara ända upp under golvplankorna som det är i köket eller hur skall man tänka ? Bifogar några bilder som visar hur det ser ut. En ytterligare fråga; Torpet står på en stengrund och är placerat på tomtens högsta punkt. Marken lutar åt ena sidan så att det på ena sidan blivit stort utrymme mellan botten på golv och marken. Dvs under en fjärdedel är det inga problem att komma inunder. På en annan del är däremot marken nästan i kontakt med golvet. Någon säger att det bör vara typ 20-30 cm utrymme mellan för att det inte skall finns risk för mögel. Någon annan säger att det är det är bra om det inte är så mycket utrymme för då finns det inte så mycket utrymme för fuktig luft. En tredje säger att man bör se på förutsättningarna hur är marken och hur har det fungerat. Min egen åsikt är att det verkar ju fungerat rätt bra och då skall man kanske inte göra något utan bara vara medveten om saken och hålla koll. Vi grävde upp runt och fyllde med singel men det var nog kanske onödigt för marken var jättefin och bestod av fin pinnmo.

Svar:
Det är alltid en bra idé att kolla under en säsong hur huset fungerar så det är bra att du inte har bråttom. Din grund verkar torr vilket gör det hela enklare. Bortsett från fukt beror kalla golv nästan alltid på att det finns glipor i grunden eller sättningar i isoleringen som gör att kall luft kommer in under golvet. Viktigast är att det är vindtätt och isolerat längs ytterväggarna. I samband med att man lyfter upp golvplankorna bör man passa på att vindtäta väggarna längs mötet mellan grund och trästomme med lera, lin och/eller vindpapp. Ett skonsamt sätt att isolera golvet finns beskrivet i artikeln Isolering och snygga friser u2013 enkel åtgärd för dragigt skurgolv (Byggnadskultur nr 2 2012).

Beträffande isoleringseffekt så är det inte fyllningsmaterialet som är det viktiga utan främst att det är torrt. Den luften som finns i materialet är isolerande. Läs mer om olika isoleringsmaterial och grundkonstruktioner i Energiboken. Det finns också en artikel i artikelbanken som beskriver grunder mer allmänt, På säker grund (Bygnadskultur nr 3 2015).

Sättningarna i golvbjälklaget som du beskriver kan sannolikt åtgärdas genom att sala på och fästa upp befintliga golvbjälkar eftersom de i övrigt ligger stadigt på underliggande bjälke. Kompleteringsisolera med hygroskopiskt isoleringsmaterial. Rådgör med en erfaren snickare som du kan hitta genom dina länsombud.

Möglet på undersidan av golvbrädan beror troligen på kondens från luftläckage under golvet, om du lagar konstruktionen enligt ovan kommer orsaken till problemet att försvinna. Men man skall alltid ta bort synligt mögel, skura med såpa och styv borste och låt torka ut.