fbpx

Isolering av vind med cellulosaskivor

Bor i ett hus byggt 1920 där vi planerar att isolera vindsutrymmet, se bifogad bild. Huset har timmerstomme, initialt ”rappad” utsida, men tidigare ägare har tagit bort rappningen, tilläggsisolerat med ”västkustskiva” och panel utanpå. Plåttak ovanpå råspånt. Golvet på vindsutrymmet består av hyvlade spontade brädor, träspån som isolering ned mot undre våning. Nu vill vi alltså isolera vinden och fastnat för cellulosaisolering eftersom man bör efterlikna ”ursprungligt” material, dvs trä.
Vill gärna behålla de kraftiga takstolarna synliga och isolera i ”facken” mellan takstolarna. Nederst tillskapar vi sk ”kattvindar” (ca 100cm vertikal vägg).

Till frågorna:
Cellulosaskivor kan monteras utan luftspalt mot befintligt innertak (råsponten), men är det lämpligt? Verkar finnas för- och nackdelar? Leverantörer har också skiftande svar, men kanske inte kan/får komma med rekommendation pga ”ansvarskrav”?
Behövs någon form av ”ångbromsduk” eller något liknande innanför det nya ytskiktet, tex gipsskiva?

Kan väl vara så att dessa frågor finns besvarade, har inte hitta något liknande svar, hittade hemsidan nyss 🙂

 

Svar:

Som du säger finns olika åsikter beträffande luftspalt eller inte i parallelltakskonstruktioner och man bör av garantiskäl följa tillverkarens rekommendationer. Man kan dock konstatera att många småhus och villor från den här tiden med inredda utrymmen i takvåningen har fungerande isoleringskonstruktioner utan luftspalt. Det brukar vara råspont på in- och utsida av av takstolarnas högben och facken fyllda med såg-/kutterspån, ibland med vindpapp på insidan av isoleringen. Dessa konstruktioner är inte luftade med takfots- eller nockventiler men ofta blir det ett litet luftutrymme när isoleringsmaterialet sätter sig. Denna spontana luftspalt kan försämra isoleringseffekten något på grund av luftrörelser med kall utomhusluft som kommer från springor och otätheter. För att minska luftrörelserna i ett tak som är otätt på detta vis kan man placera en vindduk eller liknande mellan isoleringen och takets råspont. På insidan av isoleringen bör man placera en heltäckande ångbroms bakom innerväggsbeklädnaden för att minska risken för luftläckage från den varma och därmed fuktigare bostadsvåningen. Ju tjockare isolering desto större krav på täthet.

keyboard_arrow_up