Isolering av vind för 2 sovrum

Frågeställare: Hans på Karlberg, Säffle
Vi har ett mindre torp från mitten av 1800-talet som jag arbetar med. Har lagt ut ett trägolv med förstärkt isolering av kutterspån och byggt upp väggar mot kattvindarna. Har fastnat för träfiberisolering, Hunton, och vill ha reda på hur jag skall utföra denna. Kan jag använda diffusionsöppen vindpapp, och hur skall den installeras i så fall. Tjockleken på isoleringen har jag tänkt 18 cm både på väggar och tak? Skall gå att använda vintertid. Finns det några ritningar eller andra beskrivningar hur isoleringen skall utföras? Har för tillfället inga bilder, kameran har gått sönder, men kan ordnas om du vill ha det

Svar:
I första hand skall tillverkaren av isoleringen kunna redogöra för hur konstruktionen skall utföras, det är frågan om garanti och försäkring om det skulle bli skador i framtiden. Med det sagt kan man konstatera att valet av naturlig isolering inte ställer lika höga krav på täthet men konstruktionen skall vara vindtät för att inte kylas av. Och innifrån får det inte finnas otätheter så att varm och fuktig inomhusluft kan pysa upp på kallvinden och kondensera. Det finns olika dukar och papp med olika grad av täthet som passar för ändamålen men som sagt skall tillverkaren kunna ange vilken sort som skall användas på isoleringens olika sidor. En tumregel i vårt klimat säger att insidan skall vara tätare än utsidan så att fukten skall kunna ventilera ut. Och ju tjockare isolering desto större krav på täthet. I artikelbanken finns några artiklar som beskriver olika problem vid tilläggsisolering, Tilläggsisolering och fuktproblem och Tilläggsisolera – men inte för mycket!

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!