fbpx

Isolering av väggar i badrum

Frågeställare: L.Djusberg
Jag håller på ock bygger om badrummet mitt hus som är byggt 1928 det är ett ock halvplans med uppvärmd källare jord värme frågan är skall jag gå efter dom nya bestämmlser som gäller ytan är cirka fem kvadrat två av väggarna vätter mot ytter vägg som består av grovt stånde plank timmer cirka femton centimeter tjockt ingen isolerin finns tänkt regla upp med 45 reglar men hur går jag vidare vilken typ av isolering ock vindskydd skall jag använda får olika svar av dom snickare jag känner en del säger att man skall undvika plast i gammla hus andra sägar att man skall följa gänsge byggnorm som gäller agånde ångmotstånd i det gammla badrummet fans det inget mögel ellr annat det enda var avloppet som falerat vore tacksam får råd om hur jag går vidare med vänlig hälsling.

Svar:
En grundprincip inom byggnadsvården är att inte ändra fungerande konstruktioner. Det talar för att du bygger likadant som tidigare. Men om du vill isolera så är förutsättningarna inte desamma. Om du använder mineralull så måste du ha en fuktspärr på insidan så att inte fukten kan ta sig ut till isoleringen. Mineralull kan annars suga upp fukt men inte avge den vilket gör att angränsande organiska material blir mögelangripna och att isoleringseffekten avtar eftersom fuktig isolering inte isolerar.
En byggnadsvårdare hade nog föreslagit invändig lerklining av stockarna som tätar mot vind men är hygroskopiskt, dvs tillåter fuktvandring. Annars är alternativet annan hygroskopisk isolering som cellulosa- eller linisolering.
Om du inreder med duschkabin eller badkar har du kontroll över vart vattnet tar vägen och principiellt behövs då inga tätskikt. MEN! Det är tveksamt om ditt försäkringsbolag godkänner den konstruktionen. De föreskriver oftast att man följer gällande byggbestämmelser med hela tätskikt. Och tänk även på att hantverkaren skall kunna lämna garanti, något som de kanske inte gör om de inte får använda metoder som de känner till.