Frågeställare: Phillipe från Voxna
jag har de senaste åren renoverat ett gammalt timmerhus från 1908 ca120 m2 boyta. Det har nu blivit dags för taket som aldrig blivt renoverat. Huset fick inredd vindsvåning i 1985, det arbetet var extremt dåligt så på flera ställen har det varit hål mer eller mindre rätt ut till takteglet. Nu när jag ska isolera på nytt är jag väldigt osäker på hur tjock isolering jag ska/kan ha. Takstolarna som jag vill spara inte är högre än 150mm så det skapar vissa begränsingar. Det är inget alternativ att isolera innåt (altså bygga på overrammen innåt) då var ända centimeter är värdefull den vägen. Jag ser inte heller hur jag kan byggapå den nuvarande balken med mer än kanske 90cm. Då mer höjd hade gett extremt höga vindskenor och gett huset ett ganska konstigt estetiskt utryck.

Vi bor i södraste norrland och upplever gärna än 10-20 dagar i året med -20 eller mer. I de åren vi har bott här har vi dessa dagar fått elda på ganska bra och haft en innetemperatur mellan 16-18 grader. Det har kanske inte varit idellt men vi har ända ansett det som levbart. Nu så har detta varit med mer eller mindre ett oisolerat tak så jag utgår från att oansätt att vilket isolerings tjocklek jag väljer kommer det bli långt bättre än vad det varit. Detta är ett gammalt hus och jag tycker det är begrännsat vad man kan förvänta av energieffektivitet har också förstått att det finns flera risker med att ha för mycket isolering i hus som ska andas. Jag har två alternativ det ena är att behålla den gamla råsponten (eller tjocka gamla glesa plankor som det är) eftersom dom har en natrulig luftspalt. Sen lägger jag ny råspont rätt upp den gamla. Se bild alt 1. Eventuellt att jag bygger en lite storre luftspalt med 12mm läkt och oljehärdad board mot den gamla råsponten. Sen är det alternativ 2: Där jag då höjer bärramen med två stycken 145x45mm reglar. Verkar någon av alternativen vettiga? och vilka risker finns det? Tackar for svar Mvh Phillipe Hörjemo

Svar:
Isolering i takfallen har nackdelen att det är svårt att inspektera. Traditionellt har vindarna varit oisolerade och i de fall vindsrum och gavelkammare inreddes så var dessa byggda som ”rum i rummet” med kalla kattvindar och hanbjälksvind runtomkring. En modern variant av den typen av vindsinredning är att skapa små kattvindar och hanbjälksvind förbundna med en luftspalt. På så vis efterliknar man den ursprungliga vindsvolymens funktion och katt- och hanbjälksvind kan göras inspekterbara. Idag godkänner tillverkare av cellulosaisolering isolering av takfallen utan luftspalt vilket förbättrar isoleringen med ett par centimeter. För att öka isoleringstjockleken ytterligare kan takstolarnas överramar salas på enligt din beskrivning och med en så relativt tunn isolering ger det mycket effekt. Men det påverkar som sagt husets utseende vid tjockare isolering. Mindre höjningar kan döljas bakom anpassade vindskidor och exakta skisser är en hjälp att visualisera hur det blir. Vid tveksamhet kan man alltid spika upp på prov. Om yttertaket är intakt är det enklast att isolera inifrån, om man önskar tjockare isolering ökar arbetets omfattning i takt med tjockleken.