Isolering av innertak upp till nock

Frågeställare: MT
Ska isolera innertak då vi ska öppna upp till taknock. Hur får jag luftning (45mm?) från takfot till nock vid isolering av yttertaket i timmerhus byggt ca 1920? Halvvägs mellan fot och nock går det bärande stockar, en per sida- hur får jag luftspalten att passera dem? Nytt tegel på läkt som ligger på byggskivor, därunder råspont. Över nockbrädan ligger en våd takpapp.

Svar:
Ett åstak lämpar sig lite sämre för parallelltaksisolering. Ett alternativ är att lägga luftspalten ovanpå takfallen med ett nytt påsalat yttertak men bortsett från att du just har renoverat yttertaket så påverkar det oftast arkitekturen negativt.
Vissa tillverkare av isoleringsmaterial hävdar att man kan isolera med deras produkt utan luftspalt men det är kanske lite bökigt med åsen mitt i. I ditt fall kanske det ändå är värt att kolla upp?
En rekommendation vid all typ av isolering är att använda hygroskopiskt isoleringsmaterial i den typen av hus.
En generell rekommendation vid vindsinredningar är att behålla kattvindar och hanbjälksvind så att något av den ursprungliga vindens termiska funktion bevaras. En fördel är då att vinden blir inspekterbar och eventuella fukt/kondensskador kan upptäckas i tid. Dessutom slipper man håltagningar i takfallen för ventilation.