Isolering av golv utan att bryta upp trägolvet?

Frågeställare: Veronica Axelsson
Hej! Jag undrar om det finns något sätt att isolera ett golv utan att behöva bryta upp golvbrädorna? Det hus vi tänkt isolera är en typisk skånelänga med krypgrund. Utrymmet under huset är cirka 35-40 cm högt, så golvbjälkarna ligger alltså inte direkt på marken. Jag har hört att man ska kunna spruta in sågspån i de fack där är mellan golvbjälkarna. Är det en bra metod? Jag har hört mycket possitivt om hampaisolering. Är det kanske möjligt att spruta in hampa isolering? Finns det något företag som gör detta? Med vänlig hälsning Veronica

Svar:
Det går att spruta in lösull genom hål i ytterfasaden men det är i första hand cellulosafiber. Hålen blir 35 mm och det är tveksamt om det funkar med de långa hampafibrerna. Rådgör med en erfaren isoleringsentreprenör, några av dem annonserar i Byggnadskultur. Annars är en relativt enkel åtgärd att isolera längs ytterväggarna genom att lyfta och såga några golvbrädor i rummen. Metoden är beskriven i artikeln Isolering och snygga friser från Byggnadskultur nr 2 2012.