fbpx

Isolera vindbjälklag med lagt trägolv på vinden

Vi har ett ett hus byggt 1909 där vi har tänkt att tilläggsisolera vindbjälklaget. Detta består idag av (underifrån) målad skiva av något slag, spontad plank, ca 10 cm reglar/sågspån och överst spontad plank som då utgör golv på kallvinden. Hur isolerar vi detta vindbjälklag på bästa och enklaste sätt, helst utan att bryta upp planken som utgör golv? Kan isolering läggas ovanpå trägolvet? Vindväv, typ av isolering och lämplig tjocklek (för södra delen av landet)? Endast en mindre del av vinden, närmast luckan, är tänkt att framledes kunna användas som förråd, i ö gör det inget om isoleringen är otäckt.

Svar:

Ju tjockare isolering, desto större temperaturskillnad mellan undersida och ovansida. Och därmed också ökad risk för kondensskador, framför allt om det finns otätheter från bostadsvåningen. Därför vill man helst lägga en ångbroms under isoleringen på vinden som sluter tätt mot skorsten och konstruktionsdelar där det kan uppstå rörelser. Om ni inte vill lyfta bort det spontade vindsgolvet och det befintliga bjälklaget är sparsamt isolerat kan man lägga ångbromsen ovanpå golvet och fylla på med 20 – 30 cm cellulosaisolering. Principen är att kondenspunkten hamnar högt upp i isoleringen där fukten kan vädra ut. Efter åtgärden bör ni placera en hygrometer på vinden en vintersäsong för att se till att den relativa luftfuktigheten inte blir för hög.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler