fbpx

Isolera vindbjälklag med lagt trägolv på vinden

Vi har ett ett hus byggt 1909 där vi har tänkt att tilläggsisolera vindbjälklaget. Detta består idag av (underifrån) målad skiva av något slag, spontad plank, ca 10 cm reglar/sågspån och överst spontad plank som då utgör golv på kallvinden. Hur isolerar vi detta vindbjälklag på bästa och enklaste sätt, helst utan att bryta upp planken som utgör golv? Kan isolering läggas ovanpå trägolvet? Vindväv, typ av isolering och lämplig tjocklek (för södra delen av landet)? Endast en mindre del av vinden, närmast luckan, är tänkt att framledes kunna användas som förråd, i ö gör det inget om isoleringen är otäckt.

Svar:

Ju tjockare isolering, desto större temperaturskillnad mellan undersida och ovansida. Och därmed också ökad risk för kondensskador, framför allt om det finns otätheter från bostadsvåningen. Därför vill man helst lägga en ångbroms under isoleringen på vinden som sluter tätt mot skorsten och konstruktionsdelar där det kan uppstå rörelser. Om ni inte vill lyfta bort det spontade vindsgolvet och det befintliga bjälklaget är sparsamt isolerat kan man lägga ångbromsen ovanpå golvet och fylla på med 20 – 30 cm cellulosaisolering. Principen är att kondenspunkten hamnar högt upp i isoleringen där fukten kan vädra ut. Efter åtgärden bör ni placera en hygrometer på vinden en vintersäsong för att se till att den relativa luftfuktigheten inte blir för hög.

keyboard_arrow_up