Isolera vind/snedtak i 1910-talshus

Vi har haft en skada i vårt hus (mårdar som bebott innerväggar, vind och under golvet i övervåningen på vårt timmerhus som används som fritidshus. Det är ursprungligen byggt 1860, men påbyggt med en våning 1905. Nu är innertak, innerväggar och golv borttagna, all tidigare isolering borta (kutterspån i golv, delvis mineralull i några väggar i snedtak) . Vilken typ av isolering är lämplig – i snedtak, mellan golv, på vind? Ska det vara luftspalt mot taket, ångbroms eller ångspärr? Är mineralull (glas eller stenull) lämpligt i gammalt timmerhus eller bör det hellre vara bågot cellulosamaterial och i så fall träfiberskivor? Hur tjock bör isoleringen vara?

Svar:

En av byggnadsvårdens principer är att använda material med liknande tekniska egenskaper som det gamla huset i övrigt. I Energiboken kan du läsa om alla olika isoleringsmaterialens egenskaper och deras miljöpåverkan. Lin eller cellulosafiber är exempel på material som passar i ditt hus, undvik plast och mineralull. Följ tillverkarens rekommendationer med avseende på ev luftspalt och konstruktion. Läs även artikeln Tilläggsisolera – men inte för mycket. Om du söker bland våra artiklar med sökordet ”tilläggssisolera” så hittar du ytterligare matnyttiga artikler.