fbpx

Isolera vind i hus från 40-talet?

Lägger om vårat tak själva på vårat hus från 40-talet som är byggt med vad jag tror kallas resvirke, i detta fallet stående spontad 2-tums plank samt med insida av liggande råspont. Ramverkskonstruktion med kattvindar dock utan hanbjälkar, alltså endast vindsbjälklag. Tidigare tak hade mögelangrepp men mycket kunde nog härledas till trasiga takpannor och läckande papp. Tidigare vindsisolering var kutterspån som på 90-talet fick gullfiber ovanpå. Vi har valt att ta bort allt då det gått möss i spånet och det var hopblandat med gullfiber. Vi har isolerat våra takkupor med difföppen ångbroms och linisolering utan luftspalt, vilket jag hört många andra göra även om tillverkaren själv visar att det ska vara luftspalt. Planen är att endast isolera bjälkarnas tjocklek minus en liten spalt som är till för att skydda ångbromsen från spikar när man lägger nytt innertak eller elinstallationer. Alltså ca 10-12cm. Är detta för lite? Bor i Blekinge och har via SMHI läst på om relativ luftfuktighet härnere och den understiger nästan aldrig 85% på medelbasis vilket gör att jag har svårt att tolka hur vi ska nyttja dessa? På höst o vinter är RH ytterst sällan under 80-85%.

Svar:

Genom uppvärmning av hus är den relativa luftfuktigheten inomhus nästan alltid lägre inomhus än utomhus. Sällsynta undantag är till exempel varma sommardagar när det under korta perioder kan vara varmare utomhus än inomhus. Meteorologiska data visar dock att extremare väder med stor nederbörd och långvarig värme blir vanligare. Det kommer att påverka klimatet och fuktigheten i våra hus och hur vi bygger och isolerar våra hus. Därför är det  också klokt att följa tillverkarnas rekommendationer så att garantier och försäkringar gäller om olyckan skulle vara framme. Det enklaste sättet att få en uppfattning om sitt inomhusklimat är att mäta med en vanlig hygrometer, gränsvärden finns i diagrammet i artikeln På säker grund.

Beträffande isoleringstjocklek är det svårt att svara generellt. I princip skapar tjockare isolering en större temperaturskillnad vilket gör att utsidan blir kallare och därmed fuktigare. Så ur den aspekten är en tunnare isolering som skapar lite värmeläckage bra. Isolering i takfallen innebär att konstruktionen inte kan inspekteras och eventuella skador upptäcks sent när de redan har blivit stora. Och alla hus lämpar sig inte för vindsinredning, till exempel när det är så lågt i tak att man måste isolera ända upp i nock. Läs mer om Vindsisolering i artikeln Vindsisolering och vindsinredning. Genom era länsombud kan ni få tag på en erfaren byggnadsvårdare som kan ge vägledning på plats.

 

keyboard_arrow_up