Isolera vind eller inte?

Vi har tänkt att tilläggsisolera vinden med cellulosaisolering eftersom det ska vara ett effektivt sätt att sänka värmekostnaden, Idag finns det ett tjugo centimeter lager av sågspån i bjälklaget. En firma som var här tyckte att vi skulle isolera med tjugo centimeter lösull av cellulosa ovanpå det utan ångbroms mellan den nuvarande isoleringen och den nya, och ta upp ventiler i gavlarna. Det finns inga ventiler idag. Enligt dem var vi tvungna att rensa bort allt spån och lägga ångbromsen underst om vi vill ha en ångbroms. Jag har dock läst Energiboken och flera av svaren här i forumet och det verkar som att det går att lägga ångbromsen ovanpå den gamla och sedan ny isolering på den. Vi vill undvika att få problem med mögel på grund av att vinden blir kallare och att varm luft från huset vandrar upp. Kanske ska vi bara låta vinden vara?

Svar:

20 cm sågspån är inte jättedåligt. Många hus har mindre än 10 cm men det är faktiskt inte energieffektivt. Om vi skall rädda världen bör vi ju även energispara i äldre hus så långt det går 🙂 Och tilläggsisolering av vinden är en av de mest kostnadseffektiva energisparåtgärderna.

Principen är att man vill ha ångbromsen och tätheten i den varma delen av isoleringen, alltså gärna långt ned för att undvika kondensering under duken i den övre, kallare delen av materialet. Normalt är den nya isoleringen högst upp mycket effektivare än den gamla sågspånsisoleringen och därför föreslås ofta att man bara lägger ångspärr eller ångbroms ovanpå befintlig isolering innan man lägger på ny ovanpå. Men för långsiktig hållbarhet och med tanke på att ni faktiskt har 20 cm sågspånsisolering så håller jag faktiskt med firman ni har tillfrågat. Att skotta ur facken och lägga en heltäckande ångbroms eller vindpapp i facken och sedan skotta tillbaka isoleringen är ett dammigt och bökigt jobb men det är ju faktiskt ett jobb man kan göra själv med en andningsmask. Belöningen får ni på elräkningen 🙂