Isolera vattenledning i mullbänk

Vi har haft problem med att vattnet fryser i ledningarna vinterdagar när temperaturen sjunker under ca 15 grader. Vi står just nu mitt uppe i att riva ut kök och golv för att åtgärda mullbänken som sjunkit undan på sina ställen. Det ser ut som att vattenledningen är ingjuten i cement eller liknande tillsammans med en värmeslinga. Vi tror dock att värmeslingan för längesedan givit upp (troligen från 70-talet). Förhoppningsvis blir situationen bättre när stenmur och mullbänk åtgärdas men vår fråga är hur vi bör åtgärda vattenledningen. Finns det bättre lösningar än elektrisk värmeslinga som kan lägga av och då blir mycket svår att åtgärda utan att riva upp kök och golv igen?
Tack på förhand för tips och förslag!
Jessica

Svar:

Om vattenledningen ligger för grunt vid husgrunden och marken utanför finns risk för frysning, kolla med er kommun vilket som är frostfritt djup. Om det är för svårt att sänka vattenledningen till frostfritt djup är värmeslinga en möjlighet men som sagt kan ju tekniken gå sönder. Cementen låg nog bara som tätning genom grunden. Men situationen kanske som sagt förbättras genom restaureringen av mullbänk och grundmur. I vissa fall kan en isolering av vattenledningen utanför huset förbättra säkerheten och man kan även lägga ledningen i ett yttre, isolerat rör – som en kulvert – i genomföringen genom grunden med tätning i rörändarna så att inte fukt kan tränga in och så att inte heller småkryp kan komma in i värmen.