fbpx

Isolera torpargrunden

Hej Jag har läst artikeln ”På säker grund” och tycker inte att jag får svar på min fråga. Jag ska låta byta syll samt angripet timmer (det är ett torp från mitten av 1800-talet, målas med plastfärg på 70-talet så timret har varit fuktigt under den). Vi har också sett att golvbjälklaget behöver åtgärdas på vissa ställen. Detta aktualiserar frågan om jag ska isolera torpargrunden. Ventilationen i grunden sker enbart med små kvadratiska ventilationsgaller. Vi har mätt fuktigheten på vissa ställen i grunden men inte fått några alarmerande resultat. Torpargrunden har dock tätats med cement. Har funderat på hasopor men det ser ut att bli vansinnigt dyrt då man ska ha minst 50 cm djupt lager. Därtill behövs kanske ytterligare lager av isolering (stenull) då huset inte står på berggrund. Ni säger i er artikel att det behövs en plastduk underst jag trodde inte att ni brukar rekommendera det?

Svar:

Oftast görs onödigt omfattande åtgärder i husgrunder. En torr och vindtät grund  isolerar bra. Om ni inte har hög luftfuktighet i grunden kanske ni inte behöver göra så omfattande åtgärder på en gång utan ta det stegvis? Bortsett från syllbyte kanske det räcker det att ta bort den täta färgen och byta cementen mot ett luftöppet bruk? Nästa steg vore en säsongsvis justering av ventilerna för att minska luftfuktigheten i grunden. Därefter blir det åtgärder inifrån, den enklaste åtgärden är att öppna golvet längs ytterväggarna (vindtätning med lera eller vindpapp och) och tilläggsisolering längs väggarna som beskrivs i artikeln Isolering och snygga friser.

Att använda plast och mineralullsisolering som beskrivs som en sista utväg i artikeln På säker grund är en vedertagen metod bland moderna byggare och gäller främst modernare krypgrunder. Inom byggnadsvården av äldre hus vill man undvika dessa material eftersom de inte har ett känt långsiktigt åldrande och dessutom inte är miljövänliga. Om det finns allvarligare fuktproblem som inte kan åtgärdas med den ursprungliga konstruktionen och kräver utgrävning av grunden är det lämpligare att använda skumglas eller leka som fyllning eftersom de är mineraliska och inte påverkar fuktdynamiken under huset.

keyboard_arrow_up