fbpx

Vi renoverar ett hus från 1750-talet, hur isolerar man bäst torpargrunden? Då det är berg under funderar vi på att gjuta med EPS. Är det ett bra alternativ eller finns det för stora risker med att gjuta ?

Svar:

Begreppet torpargrund används tyvärr för flera olika typer av grundkonstruktioner, allt från mullbänksgrunder med timmerstommen vilande på hörnstenar och golv lagt på reglar i marken till murade krypgrunder. Därför år det svårt att ge generella råd för dessa grundtyper med ledning av er fråga. Men begreppen reds ut och de olika konstruktionernas förutsättningar beskrivs i artikeln På säker grund. Förändringar av grundkonstruktioner som till exempel tilläggsisolering i bjälklag kan ge konsekvenser som ökad fuktighet. Därför bör man överväga innan man ändrar konstruktionen. Att berg ligger i dagen behöver inte vara ett problem om grunden är torr. I dessa fall kan enkel vindtätning och isolering längs ytterväggarna lösa eventuella komfortproblem, läs artikeln Isolering och snygga friser.

EPS-betong innehåller cellplastkulor som ökar isoleringsförmågan men minskar betongens styrka. Cellplast är därtill inget miljövänligt material (läs mer i Energiboken) och används sällan inom byggnadsvården.

Det finns inte så många hus kvar från 1750-talet och många är hårt ombyggda. Om huset skall stå i lika många hundra år till är det klokt att använda material och metoder med ett känt åldrande och som går att åtgärda i framtiden utan att huset skadas. Överhuvudtaget är det klokt att inte ändra på fungerande konstruktioner. Om det är nödvändigt med isolering är ett underhållsvänligare alternativ lös fyllning med skumglas eller lättklinker. Om ni ändå vill använda EPS-betong det bör ni kolla med leverantören som skall garantera hållbarheten och funktionen för lång tid framåt utan att äventyra huset i övrigt.

keyboard_arrow_up