Isolera timrat Härbre, tak och golv

Jag har ett timrat Härbre som står på träplintar, som i sin tur står på grundstenar, totalt cirka en meter upp från marken. Härbret är på cirka 10,5 kvm och jag har tänkt att inreda det till en gästhus. Först och främst vill jag då isolera tak och golv. Jag har läst en hel del på forumet men känner mig inte riktigt säker på alla moment. Främst undrar jag viken typ av papp man kan ha i taket. Ångbroms invändigt och vindpapp utvändigt tycker jag mig ha förstått, men kan man ha vindpappen direkt under takplåtens bär- och ströläkt, eller måste vindpappen vara täkt med något…? Jag har bifogat en skiss på min tänkta konstruktion och vore tacksam med kloka tankar på den.

Svar:

Den befintliga konstruktionen är robust med sina massiva material och luftning och bör ha en mycket lång livslängd. I idealfallet är det nya plåttaket helt tätt men spikhål och materialrörelser gör att det kan bli otätheter med åren. Därför brukar man ha ett tätskikt i form av takduk, takpapp eller undertaksskivor som skall se till att regnvatten inte kan tränga in i konstruktionen. Här bör man följa materialleverantörernas riktlinjer så att garantier gäller. Parallelltaksisoleringen upp i nock innebär att man inte kan inspektera konstruktionen och från byggnadsvårdssynpunkt brukar man rekommendera en traditionell vind som kan inspekteras och åtgärdas under mycket lång tid. Läs mer i artikeln Vindsisolering och vindsinredning som redogör för principerna. Om man ändå väljer en parallelltaksisolering upp i nock bör man följa isoleringstillverkarens anvisningar. Beroende på isoleringsmaterial kan det vara aktuellt att ordna med luftning ovanför isolering och ibland tätskikt mot rummet. Isolering med cellulosaisolering eller liknande hygroskopisk isolering tillåter en mindre lufttät konstruktion med ångbroms på insidan. Kraven ökar med isoleringstjocklek och ev fuktbelastning inomhus genom till exempel duschutrymme.

Med tanke på det lilla utrymmet och den sannolikt sparsamma användningen som övernattningsrum kan det räcka med en måttlig isolering i golv och tak. Vind kyler av stommen varför man kan överväga en vindtätning under det befintliga golvet med vindtät duk eller liknande. Tänk på att gnagare och skadedjur inte bör kunna ta sig upp mellan golvbrädorna i isoleringen på vintern. I övrigt kan en golvisolering utföras med duk i botten och  en sparsam isolering med nytt golv ovanpå.