Frågeställare: patrik73
Har ett hur från mitten av 1800-talet. Taket består av lertegel på lockpanel och åsstockar. Går i tankarna att isolera taket. För och emot att göra det? Om vi skall göra det, med vilket material, luftspalt etc?

Svar:
Traditionellt och hållbart är att bygga med samma princip som man gjorde med gavelkammare, dvs innerväggar och innertak som skapar kattvindar och hanbjälksvind. Då bevarar man den klimatbuffert som den stora vindsvolymen gav och konstruktionen blir inspekterbar.
Att isolera mot takfallen, s.k. parallelltaksisolering, innebär en större risk och är inte inspekterbart, något som jag avråder ifrån i ett så gammalt hus.