fbpx

Isolera sekelskifteshus invändigt

Hej tänker tilläggsisolera sekelskiftshus invändigt väggen består av utifrån klädselbrädor spikade på plankvägg med ev några mm luftspalt invändigt treetex har tänkt 90 eller 120 mm mineralull modern ångbroms 45 mm installationsskikt detta är rekommenderat av isoleringsfirma vad sägs om detta .Nästa fråga då huset stått tomt en tid finns en gammal lukt i huset skall man ha kvar tretexen eller riva bort den då vissa säger att lukten kan sitta kvar i dessa?

Svar:

Tilläggsisolering av väggar är normalt den minst lönsamma energisparåtgärden man kan göra på ett hus. Dessutom kan det ställa till det med snickerier, originalfoder och även köldbryggor och kondensskador. Man rekommenderar normalt tågordningen, tilläggsisolering av vindsbjälklag, vindtätning av dörrar och fönster och drevning under foder, inställning och översyn av värmesystem, byte av innerglas i fönstren till lågemissionsglas, vindtätning och komplettering av isolering under golv längs ytterväggar etc. Även byte av uppvärmningssystem kommer före en väggisolering. Efter dessa åtgärder är det sällan lönsamt att isolera väggar. Läs mer om detta i Energiboken.

Om ditt hus är byggt runt förra sekelskiftet och är ett s.k. plankhus så brukar väggarna ha flera lager av trä, ytterpanel på vindpapp, plankstomme, råspont och innerbeklädnad. Totalt brukar detta motsvara en vanlig timmerstomme i isoleringsförmåga vilket inte är så dåligt. Mät tjockleken på väggen så får du en ledtråd. Det förekom även regelstommar vid den här perioden med isolering av såg-/kutterspån. Där är ofta problemet att isoleringen har satt sig och bildat kylande luftfickor högst upp i facken, vanligt under fönster. En fackman kan hitta såna fickor med värmekamera en kall dag och sen kan man fylla på där det behövs.

Om ändå en tilläggsisolering av väggarna är aktuell är det fukttekniskt bättre att använda isoleringsmaterial som fungerar ihop med den befintliga konstruktion. Det innebär hygroskopisk isolering som cellulosafiber, lin, hampa m.fl. så att eventuell fukt kan diffundera ut och hålla isoleringen torr. I Byggnadskultur hittar du annonser från företag som producerar och levererar sådana material, även i skivor. Använd inte plast utan välj ångbroms resp vindskydd. Kontakta dina länsombud för att hitta en firma som är van att arbeta med dessa material. Tänk också på att en tjock isolering på insidan gör stommen kall och att spillvärme inte kan bidra till uttorkning. Fasaden blir också mer känslig för mögelpåväxt genom den kallare ytan.

Tretex kan mycket riktigt lukta om den har varit fuktig. Annars är det ett bra material som isolerar och ljuddämpar och det finns fortfarande att köpa. Kanske räcker det att byta på de ställen där det behövs?

keyboard_arrow_up