Isolera innertak

Frågeställare: Vill inte skada vårt fina hus
Hej! Vi bor i ett hus byggt 1878 där väggarna är av sten som putsats. Vi vill bygga tvättstuga i ett utrymme som idag är oisolerat och ouppvärmt. Det finns en ventil i en vägg och ovanför finns en oisolerad vind. Hur ska vi tänka när det gäller isoleringen? Vi vill helst isolera ovanifrån då takhöjden i tvättstugan är låg. Vi tänker oss en luftavfuktare med värme i tvättstugan och en vattenradiator under fönstret.

Svar:
Den här frågan kräver mer underlag för att kunna besvaras i ett forum. Vilka ytbehandlingar finns på murverket, är det vind ovanför, källare under osv. Men i princip bör ni inte ha täta skikt mot ytterväggarna som hindrar fuktvandringen. Isolering på vindsbjälklaget är bra, tänk bara på att det inte skall förekomma luftläckage upp på vinden.
Om ni är medlemmar i föreningen kan ni kontakta era länsombud för mer information och tips på kunniga konsulter och hantverkare.