Isolera grund i torp

Hej

Vi har ett orenoverat torp i Roslagen från 1700- eller tidigt 1800-tal enligt info vi fått. Det står i en sluttning, gissningsvis på hälleberget som går i dagen på många ställen runt huset. Grunden är av natursten och golvet består av ca 5 cm tjocka plankor som ligger på stockar som i sin tur vilar på sten, dvs inget är fastsatt.
Det finns ingen isolering i grunden som är djup i framkant och grundare i bakkant. På marken ligger något sandliknande samt därunder jord/alv och stenblock.
Grunden är omöjlig att gräva ur då stenblocken antagligen stöder grunden och många är för stora för att flytta på. Vi gissar att de grävt rent runt grunden, tagit bort det översta jordlagret men låtit resten ligga kvar. Vi behöver isolera golven för att kunna värma upp huset även under vintern. Under hösten/vintern ser vi att det rinner in vatten på några ställen, antagligen från den otäta grunden, generellt är det dock torrt och friskt.

Fråga, ska vi lerklina grunden inifrån för att förhindra drag och därefter fylla med hasapor som ska vara isolerande men inte suga upp fukt? Ska grunden i så fall vara utan ventiler och tätas med kalkbruk utifrån? Det går inte att bygga en blindbotten pga den låga grunden i bakkant.

Jag vill inte förstöra ett potentiellt fint hus men gissar att golvet måste isoleras om det ska gå att värma huset under vintern.

Svar:

Det är inte bra om det rinner in vatten i grunden. Organiskt material kan börja mögla och det finns risk för frysskdor på vintern. Om det inte går att leda bort vattnet utanför huset behöver man se till att det inte kan orsaka skador i grunden genom att ordna med avlopp så att det fria vattnet inte kommer i kontakt med fyllningen.  Om fyllningen för övrigt är torr är det ett tecken på att det är en hållbar konstruktion. Det kan hända att det räcker att isolera runt ytterväggarna som beskrivet i artikeln Isolering och snygga friser.  En större åtgärd är att lyfta golvet och byta fyllningen och då är det lämpligt att vindtäta med duk eller lerbruk inifrån. Ventiler gör inte så stor verkan om grunden är fylld men det kan vara bra med en inspektionslucka för att övervaka grundens relativa fuktighet med en hygrometer. Om grunden är kallmurad, dvs utan fogbruk sker luftväxling mellan stenarna. Om ni väljer att foga mellan stenarna utvändigt kan det vara lämpligt att använda svagt hydrauliskt kalkbruk som inte vittrar i samma omfattning som rent kalkbruk på utsidan där det kan stänka upp vatten vid regn. Tänk på att det är bra om ni kan ha koll på luftfuktigheten i grunden om ni gör denna större åtgärd.