Isolera golvbjälklag ovanför portgång i flerbostadshus?

Köket ligger över en portgång med utomhusklimat. Bjälklaget består av stålbalkar eller träbalkar mellan hjärtväggarna, se bifogad bild på ritningen från 20-talet. Det ligger sparsamt med koksaska och putsrester i det, resten är luft.
I köket går stamledningar för VA. Därför vill vi ha oorganisk lättorkad isolering om de skulle läcka.
Kan man ta upp hål mellan balkarna och blåsa in lecakulor eller perlit?
Jag vet att lecakulor kan lätt torkas efter vattenskada, men hur är det med perlit?
Perlit isolerar dubbelt så bra som lecakulor från Energiboken, s 97.

Svar:

Det är svårt att förutsäga konsekvenserna av en eventuell framtida vattenskada. Slutna konstruktioner som bjälklag kan hålla kvar fuktighet oavsett isoleringsmaterial, framförallt om det ligger gammal fyllning i botten. Det är kanske mer en fråga om hur mycket material som behöver bytas vid en vattenskada och hur länge det behöver torkas. I ert fall kanske man hellre skall försöka få så bra isolering som möjligt med tanke på den kalla portgången under bjälklaget och då ger till exempel cellulosafiber bättre isoleringseffekt.

Det går att blåsa in olika isoleringsmaterial, även perlite, men metoderna och storleken på blåshålen varierar och tekniken utvecklas hela tiden. Rådgör med en erfaren entreprenör som kan bedöma vilket material och metod som lämpar sig bäst i ert fall.