Isolera golv i torpets kallfarstu?

Där finns tre dörrar i den lilla farstun, till köket , till rummet och en mkt enkel och ”luftig” panelvägg med dörr till vinden. Vinden är isolerad men värms inte upp, Vi har inte el indraget så huset är kallställt vintertid, vid kortare besök eldar vi i vedspis och rörspis, Vad är viktigt att tänka på i det här sammanhanget? Kan det bli ökad risk för fukt?

Svar:

I ett helt kallställt hus är det viktigt att taket är tätt och vattenavrinning leds bort från huset så att det hålls så torrt som möjligt runt grunden. Men det kan periodvis ändå bli hög luftfuktighet i grunden och inomhus och det är bra om det finns lite luftomsättning, genom öppna spjäll i skorstenen och öppna dörrar inomhus. Även den glesa väggen i farstun möjliggör luftrörelser. Det är i sammanhanget bra om ni har en skorstenshuv eller annat luftigt skydd vintertid över skorstenen så att regn och fukt inte kan fukta upp murverket. Solljus genom fönstren värmer också upp inomhusluften soliga dagar och bidrar till luftomsättning och uttorkning.

Alla hus har också olika förutsättningar och därför bör man alltid överväga innan man ändrar i en fungerande konstruktion. Hur stor olägenhet är det att ha en kylig farstu de gånger ni vistas i huset? Med det sagt ger en isolering ökad värmekomfort och rätt utförd med måttlig tjocklek och rätt material sannolikt inga problem. Det kan dock vara klokt att låta en erfaren byggnadsvårdare titta på plats och bedöma förutsättningarna innan åtgärden utförs. Är det till exempel en mullbänksgrund eller bjälklag och är det i så fall isolerat sedan tidigare? I vissa fall kan det räcka att isolera golvet längs ytterväggen och få bra effekt och mindre påverkan på konstruktionen.