fbpx

Isolera gamla vindsgavlar inifrån

Vi står inför att inreda/isolera vår vind, som alltid varit en kallvind sedan huset byggdes på 1800-talet. Mot taket är planen att isolera med cellulosa men frågan är hur vi ska bygga på/tilläggsisolera mot de befintliga gavelväggarna i trä, för att få till ett godtagbart klimatskydd?

Huset ligger i Skåne, är putsat och byggt i obränd lersten med yttermurar som fortsätter ca en halvmeter upp på vinden. Vindsgavlarna är gamla brädväggar (man kan skymta i springorna att det finns nåt slags bruk/vass på utsidan av brädorna, som en slags vindtätning gissar jag?) innan det allra ytterst sitter en plåtbeklädnad (möjligen sitter en äldre träpanel kvar bakom plåten).

Min plan har hela tiden varit att isolera dessa väggar inifrån på något enkelt sätt men har samtidigt förstått att den typen av invändig isolering mot yttervägg ofta räknas som riskkonstruktioner, med mögel som följd? Alternativet att riva gavlarna för att bygga upp helt nya fasader enligt konstens alla regler känns dock onödigt omfattande.
Hur skulle man kunna göra för att få till ett tillräckligt bra klimatskydd utan att behöva bygga helt nya väggar?

Svar:

Riskerna är att en invändig isoleringen gör lerväggen kallare och fuktigare och därmed mer benägen att få fuktrelaterade skador. Man skulle också vilja veta mer vad som finns mellan den gamla gaveln och  plåtinklädnaden på utsidan. Från kulturhistorisk synvinkel skulle man sannolikt vilja återställa originalgaveln som sannolikt är i ett lager, dvs oisolerad. Om vinden inreds skall då en luftspalt finnas innanför gaveln därefter vindtätning och hygroskopisk isolering i måttlig tjocklek. Murverket skall nog lämnas oisolerat men man bör hålla ett öga på om det uppstår nya skador över tid beroende på ny fuktbalans efter vindsinredningen.

Beträffande isolering av vind i övrigt står mer att läsa i artikeln Vindsisolering och vindsinredning. Tänk på att den stora, oinredda vinden också har ett kulturhistoriskt värde, såna vindar blir alltmer sällsynta.

keyboard_arrow_up