Isolera fasad på hus från 40-talet

Jag bor i en villa byggd 1946. Området har ett miljökulturskydd som innebär att vi inte får förändra utseendet på fasaden. Huset behöver ny puts men får inte tilläggsisoleras utifrån. Dvs får inte byggas på utan att samtliga 32 fönster flyttas med ca 5 cm, vilket givetvis inte är rimligt. Hur kan man lösa detta? Finns det något modernt bruk idag som har isolerande förmåga? Även andra förslag/lösningar mottages tacksamt. Isolera inifrån är inte ett tänkbart alternativ, då renovering redan gjorts.

Svar:

Man brukar säga att tilläggsisolering av fasad är den energiåtgärd som är svårast att räkna hem. Normalt kan man förbättra husets energiprestanda med andra enklare åtgärder som översyn av fönster och dörrar, vindtätning, justering av värmesystemm och så vidare. Mer om detta kan du läsa till exempel i artikeln Jakten på kilowatten eller i Energiboken som ger vägledning för effektiva och skonsamma energiåtgärder. Men om putsen skall förnyas av andra skäl kan man fundera på eventuell tilläggsisolering.

Fasaden du beskriver är sannolikt en plankstomme med in- och utvändig panel och utvändig kalkputsrevertering. Putsen sitter på en spräckpanel eller enkel eller dubbel vassmatta som bidrar till isolering. Det är en värmetrög och vindtät konstruktion med lång hållbarhet. Rådgör med en erfaren putsentreprenör om mest lämplig puts, du kan få tips av dina länsombud om vem som kan detta i din region.