fbpx

Isolera bastu med marmorlavar i källare

Vi bor i ett hus från 1918 som helrenoverades för två år sedan innan vi köpte det. Man byggde då en bastu på ca 10 kubikmeter i källaren med elaggregat. Den fungerar tyvärr knappt som varmrum och kommer upp i max 35 grader. Golvet och lavarna är marmorplattor, två väggar är ytterväggar med bara puts och våtrumsfärg, en vägg är en putsad innervägg, en långsida är glas och taket är bara målat. Ni förstår att vi behöver isolera… och sätta panel. Nu vill vi inte använda vanlig mineralull utan gärna mer naturlig och miljövänlig isolering. Helst inte allt för tjock om möjligt då takhöjden inte kan minskas allt för mycket. Vilken isolering rekommenderar ni? Kan man använda träfiber? Behövs luftspalt till ytterväggarna? Kan man skippa ångspärr?

Vänliga hälsningar,

Karl Johan

Svar:

En elegant bastu även om den materialmässigt inte lämpar sig särskilt väl som bastu på våra breddgrader. Marmorn och källarväggen är värmetröga material och ni kommer i vilket fall att behöva ett aggregat med riktigt hög effekt och uppvärmningen kommer ändå att bli långsam. Och kostsam – rent energimässigt är utförandet tyvärr inte alls bra. Den stora glasväggen är ju inte heller nämnvärt isolerande. En bastu med trälavar och bastupanel behöver inte ha mycket isolering eftersom det främst är luften som skall värmas upp under en relativt kort period. I ert fall kyls den snabbt ned av sten, glas och mur.

Normalt är regeln för inbyggda bastuar att de skall byggas som hus i huset med luftspalt runtomkring för att vädra bort luftfuktigheten mot de kalla ytterväggarna och därmed undvika mögel. Gestaltningsmässigt blir det inte lika elegant som nuvarande bastu men det skulle vara en möjlighet. På grund av den långsamma uppvärmningen med marmorn vore det nog bra med isolering i ert fall men det förutsätter ett omslutande tätskikt innanför isoleringen. Och därmed är det en konstruktion som inte ligger inom byggnadsvårdens kunskapsområde. Kontakta en byggare med lång erfarenhet av våtrumskonstruktioner för bättre vägledning.

keyboard_arrow_up