fbpx

Isabelle McAllister är Årets Byggnadsvårdare 2022!

Svenska byggnadsvårdsföreningen delar varje år ut utmärkelsen Årets byggnadsvårdare till en person, ett företag eller en förening som på ett förtjänstfullt sätt gjort en insats för byggnadsvården i Sverige.

I samband med Byggnadsvårdens konvent i Mariestad 21–23 september presenterades Årets pristagare – Isabelle McAllister, kreatör, föreläsare, programledare och numera även byggnadsvårdare.

Motivering: För hennes enastående insatser som kunskapsförmedlare om resurshushållning och återbruk och medryckande engagemang som bidrar till en hållbarare värld. I en samtid med stort förändringstryck tydliggör Isabelle McAllister byggnadsvårdens innebörd för en bred allmänhet och uppmärksammar om kortsiktiga, miljöbelastande och inte sällan onödiga byggåtgärder med oprövade material på ett konstruktivt och lustfyllt sätt.

 

Kontakt: Svenska byggnadsvårdsföreningen
Henrik Nilsson, styrelseledamot och prisutdelare
henrik.nilsson@byggnadsvard.se, 070-869 73 68
Stephan Fickler, verksamhetsledare
stephan.fickler@byggnadsvard.se, 070-823 23 43

Vad är byggnadsvård?

Byggnadsvård är ett förhållningssätt där man bygger, utvecklar och renoverar med material och metoder som skapar bestående värden för hus och människor. Det innebär i praktiken att man väljer bort material som inte är miljövänliga och naturliga, till exempel plast. Istället använder man cirkulära material som kan återanvändas och till slut gå tillbaka i kretsloppet. Exempel på sådana material är trä, lera, cellulosa och andra naturmaterial. Byggnadsvårdsrörelsen balanserar ett miljömedvetet och resurssnålt sätt att bygga med att vilja bevara de unika värden en gammal miljö har.

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen

Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. 

Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

keyboard_arrow_up