fbpx

invändigt mineralullsisolerat hus från 1850

I ett 1850-tals timmerhus är det stora rummet på cirka 40 kvadratmeter tilläggsisolerat, troligen med Gullfiber och spånskivor. Inga fel med väggarna. Skall jag riva ner eller behålla ?

Svar:

Inom byggnadsvården finns en gyllene regel att inte laga något som inte är trasigt. Om mineralullsisoleringen och väggarna i övrigt är torra fins det ingen teknisk anledning att riva ned den. Även om mineralull och spånskivor inte är de mest miljö- och hälsovänliga materialen så sitter de ju på sin plats och gör sitt jobb. Den dag man river ut det uppstår miljö- och arbetsmiljöaspekter som fiberdam vid demontering och krävande avfallshantering. Långsiktigt kan man hålla koll så att inga utvändiga läckor uppstår eller att rummet får hög luftfuktighet.

Om syftet skulle vara att återställa ett tidigare utförande av kulturhistoriska skäl skulle det kunna vara motiverat att ta bort tilläggsisoleringen.

keyboard_arrow_up