fbpx

Invändig isolering eller skivmaterial på timmervägg

Vi grubblar över hur vi ska göra med befintlig lerklining och tapeter i ett hus från 1860 som vi håller på att renovera. Tapetskiktet har i stora delar lossat från väggen och är mycket ”bubbligt” och lerkliningen släpper från timmerstommen vid minsta åtgärd vi gör. Kan man låta de här skikten vara kvar och antingen sätta typ renoveringsgips eller fibergips direkt på, eller tilläggsisolera invändigt med 45 mm av något bra isoleringsmaterial men behålla de gamla skikten under? (Diffusionsöppen duk eller papp + skivmaterial används i så fall på insidan). Kan det ge fukt/luktproblem att göra så här?
Ett annat alternativ är att väl att göra om lerkliningen förstås, men vi har aldrig gjort något sådant tidigare, så det känns som ett större projekt.

Svar:

Frågan beror på i vilket skick timmerväggen är och om huset är uppvärmt. Om det finns panel och eventuellt vindskydd under panelen på utsidan så blir timmerstommen inte uppfuktad vid slagregn och hög luftfuktighet utomhus. I det fallet, och om huset är uppvärmt kan man normalt låta de befintliga ytskikten på insidan vara kvar under nytt ytskikt. Om det inte finns panel på utsidan och/eller om huset står ouppvärmt skulle det kunna bli så fuktigt att det finns risk för mögel under tapeterna och även att de inre ytskikten lossnar från underlaget.

Lerklining är oftast ett bra val, det är billigt (den gamla lerkliningen kan tas ned, blötas upp, ältas och påföras igen), miljövänligt, värmetrögt och vindtätt. Dessutom är det vackert och bidrar till ett bra inomhusklimat. Men i ett helt ouppvärmt hus blir det stora temperatur- och fuktighetsskillnader under året som på sikt kan få alla materialet att lossna, särskilt om timran är opanelad. Dina länsombud kan tipsa om lämplig hantverkare som kan ge tips och råd på plats, kanske visa er hur ni skall göra eller rent av göra arbetet.

En invändig isolering gör att timran blir kallare och fuktigare och därmed inte lika isolerande. Om huset är uppvärmt och timmerstommen är tät utifrån kan det ändå ge en bra isolering. De första centimetrarna ger mest effekt och tillåter ändå lite värmeläckage till timmerstommen som därmed hålls lite torrare. Så 45 mm skulle kunna vara en lämplig tjocklek.

keyboard_arrow_up