fbpx

Invånarnas kamp för sitt sjukhus

Backe i Ångermanland har ett välbevarat sjukhus från 1964. Från att ha varit länslasarett med akutmottagning och BB har det nu nedmonterats så att nu inte ens ambulansen finns kvar. Men invånarna har inte givit upp kampen. Sjukhuset har fått ett stort symbolvärde för bygden.

Den 1 oktober 1964 invigdes det nya Backe sjukhus, ett modernt och rationellt sjukhus på gränsen mellan Jämtlands och Västernorrlands län. Sjukhusområdet ritades av Folke Löfströms arkitektkontor i Stockholm, som svarat för många andra sjukhus runt om i landet, bl a i Danderyd och Nacka.

Redan själva byggandet av sjukhuset ifrågasattes. Var det verkligen riktigt klokt att uppföra ett stort sjukhus i en avfolkningsbygd? Backe sjukhus ligger i landskapet Ångermanland och byggdes som länslasarett i Västernorrlands län. Som en följd av kommunsammanslagningar och ändrad länsgräns i början av 1970-talet övertog landstinget i Jämtland tillsammans med den nya storkommunen Strömsund driften av sjukhuset 1974. Backe sjukhus har sedan dess successivt nedmonterats, från länssjukhus med akutmottagning, BB med mera till idag en hälsocentral och äldreboende. Senast var det indragning av ambulansen som under lång tid varit stationerad vid sjukhuset, som ska pade rubriker.

Sjukhuset som symbol
I Backe bor idag ca 650 personer och i hela Strömsunds kommun, till ytan landets sjätte största kommun, ca 12 500 invånare.

Backe sjukhus har blivit en stark symbol för invånarnas känsla av att befinna sig i periferin – att bo i en bygd som ingen bryr sig om. Varje gång sjukhuset på något sätt varit hotat har befolkningen slutit upp och manifesterat sitt missnöje.

År 2005 aktualiserade Strömsunds kommun, som då var ensam fastighetsägare, försäljning av sjukhuset och flyttning av äldreboendet. I november samma år demonstrerade uppskattningsvis 800 personer mot planerna genom fackeltåg. En symbolisk ring av människor med facklor arrangerades runt sjukhuset. Efter de starka protesterna lades beslutet om försäljning tills vidare på is.

Osäker framtid
Under 2006 blev försäljning åter aktuell och i december samma år skrevs köpeavtalet under. Kommunen hade då sålt sjukhuset till ett nystartat företag som i Backe ville skapa en anläggning för rekreation, sjukgymnastik, plastikkirurgi med mera. De nya ägarna av Backe sjukhus har aviserat omfattande ombyggnationer av anläggningen, men projektet har försenats och kantats av rykten av olika slag.

I nuläget (juni 2008) har det varit tyst ganska länge om sjukhuset och den framtida verksamheten tycks vara osäker. Från länsstyrelsens sida har vi försökt uppmärksamma den välbevarade anläggningens kulturhistoriska värden, bland annat genom ett stort reportage i lokalpressen. Att förena till exempel en byggnadsminnesförklaring med ett långsiktigt, hållbart brukande av det stora och på många sätt komplexa sjukhusområdet verkar dock väldigt svårt.

Johan Loock

är byggnadsantikvarie på länsstyrelsen i Jämtlands län.

johan.loock@z.lst.se

keyboard_arrow_up