fbpx

Intresset för byggnadsvård ökar – Föreningen växer

Coronaåret har belastat både sjukvård, samhälle och befolkning, det går inte att förneka. Positivt är däremot att byggnadsvård fått ett riktigt uppsving. Byggnadsvård, hållbar boendeutveckling och värnande om vårt gemensamma kulturarv har kanske aldrig varit så populärt. På föreningens hemsida registrerar sig dagligen nya medlemmar, på kansliet går telefonen varm av frågor och på sociala medier uppmärksammas vi som aldrig förr.

Störst ökning på Instagram

Illustration: Hannes Granberg

På Instagram håller vi våra medlemmar och följare informerade om vikten av byggnadsvård i samtiden. Detta blandar vi med korta artiklar om arkitektur- och bebyggelsehistoria och detta har resonerat väl bland våra följare.

Under perioden 29:e december 2020 – 27:e januari 2021 har antalet följare av vårt konto ökat med drygt 1000 personer och trenden ser ut att fortsätta!

 

Stockholmskvinnor i åldern 35-44 står ut

Illustration: Hannes Granberg

Den största gruppen följare är kvinnor i åldrarna 35-44 år som uppehåller sig i Stockholmområdet. Gruppen står för 63,6% av den totala följarskaran, vilket kan jämföras med männen som upptar de övriga 36,4%, här uppehåller sig också de flesta i Stockholmsområdet, 20,7%. Vi vill understryka att Instagrams mätverktyg dessvärre inte tar hänsyn till icke-binära.

Illustration: Hannes Granberg

Strax efter Stockholmsområdet kommer Göteborg, Malmö, Uppsala och Örebro med 7,3, 2.3 respektive 1.2%, medan övriga landet tillsammans med Norge, Finland, Danmark och USA utgör hela 65,8 procent.

 

Uppåt även för Facebook

Illustration: Hannes Granberg

Januarimånad har även visat ett uppsving på Facebook där våra inlägg har nått 19 355 personer, vilket är en ökning med 196% jämfört med föregående 28 dygn. Samma trend syns i antalet följare som ökat med 163%. Fördelningen mellan kvinnor och män är snarlik utvecklingen på Instagram, men procenten män är här något större. Även stadsfördelningen är den samma som på Instagram, där topp tre utgörs av Stockholm, Göteborg och Malmö.

keyboard_arrow_up