fbpx

Installera energitak och täta väggar på äldre hus

Hej!
Vi ska byta tak på vår villa byggd 1924 och har fått en offert på ett falsat plåttak med integrerade solceller, energitak. Vi behöver ta in fler offerter och undrar vem/vilka företag vi kan vända oss till när vi vill ha solcellerna integrerade i taket/tegelpannorna?

Vi tänker även måla om fasaden av trä och tätar då kring fönster och dörrar. Vinden är isolerad. Men hur gör vi om vi vill isolera/täta vissa partier i väggarna som är särskilt dragiga/kalla. Den utvändiga panelen är av bra kvalitet så vi vill helst behålla den. Hur gör vi? Går det att täta/isolera dessa områden i väggarna? Vart kan vi vända oss?

Svar:

Först och främst en liten moralkaka: släng inte de gamla lertegelpannorna! Den avsevärda energi som gick åt när de brändes och den koldioxid det tillförde atmosfären är inte förgäves så länge takteglet kan användas på ert eller något annat hus. Läs mer i artikeln Hållbart taktegel kasseras om klimatbelastningen. Det kan också vara vara värt att överväga det gamla och det nya takets hållbarhet innan ni tar ett beslut och hur länge det tar att räkna hem miljöbelastningen och investeringen. Med det sagt behöver ett integrerat solcellstak inte vara en dålig idé, men det finns många aspekter att överväga. Husets utseende, kulturvärde, hållbarhet, ekonomi och klimatnytta. Personligen tycker jag tegeltaket är passande och väldigt vackert på ert hus.

Det finns ett växande antal företag i landet som saluför och monterar integrerade solcellstak och utseendemässigt liknar bandtäckta plåttak i något mer blänkande utförande. Den här typen av nya tekniska installationer är lite utanför Byggnadsvårdsföreningens verksamhetsfält men ett tips är att ta in offerter från ett flertal företag och kolla referensobjekt noga. Företagen hittar du genom att googla till exempel ”intergrerade solcellstak”. Kommunens energirådgivare kan också ge bra vägledning.

Beträffande energieffektiviseringar av väggar och husets klimatskal kan jag rekommendera Energiboken som ger bra vägledning. Den är överhuvudtaget bra för att bli en kunnigare och bättre beställare.

Det är sällan som själva väggytan ger upphov till drag, det är snarare, som du är inne på vid dörrar och fönster. Ofta är fönsterlister bristfälliga och ibland hänger fönstren lite snett med luftglipor som följd. Sätt på köksfläkten, blöt en hand och rör den längs fönsterbågarna en kall dag. Då känner du var du behöver komplettera/byta fönsterlister eller justera fönstren. Nästa steg är att försiktigt lyfta bort ett utvändigt fönster- eller dörrfoder med kofot, ofta fuskades det med drevningen mellan fönsterkarm och vägg. Om det inte är bra drevat är det sannolikt likadant runt övriga fönster och dörrar. Dreva med lindrev och återmontera fodren, det kan ge stor effekt. Fler enkla energispartips kan du läsa i artikeln God besparing med små åtgärder. Om ni ser över fönstren kan ni passa på att byta den inre rutan till en LE-ruta (lågemissionsglas) i innebågen, det är jämförelsevis billigt och ger riktigt bra besparing.

Om huset är uppfört med regelstomme är det inte ovanligt att isoleringen i väggfacken har satt sig. Det visar sig främst under fönstren och där går det att till exempel spruta in cellulosaisolering. Titta på byggritningar för att se vilken typ av konstruktion det är.

I sällsynta fall kan själva väggen ha otätheter men i regel satte man heltäckande vindpapp under panelen på 1920-talet. Passa på att täta eller spika för sprickor och håligheter innan ni målar fasaden. En annan orsak kan vara att fyllningen har satt sig i golvbjälklaget och golven kyls av. Läs artikeln Isolering och snygga friser för en enkel åtgärd.

keyboard_arrow_up