Instabilt hus

Frågeställare: Amalia
Hej! Vi har köpt en liten gård där det ”nya”bostadshuset är byggt 1939. Huset ligger i en sluttning och den mest höglänta delen av huset vilar ovanpå en gammal jordkällare fr ca 1850, som ligger i en bergssluttning. Den delen av huset som vilar på jordkällaren (en kallvind) är byggd i timmer, resten av huset är byggt med plankstomme, med stående plank ( så vitt jag kan se i alla fall).. I andra änden av vinden inreddes på 80-talet (av förre ägaren) ett sovrum.

Efter att vi bott i huset några månader så har vi nu blivit varse att det är väldigt känsligt för vibrationer. Speciellt golvet i sovrummet på vinden. Om man ligger i sängen där uppe och någon stänger dörren till köket på bottenvåningen (i andra änden av huset) så känns det som att hela sängen skakar. Om någon går på golvet i sovrummet så vibrerar allt som står i hyllor eller skåp. För att inte tala om ifall något av barnen får för sig att hoppa på golvet däruppe. Då känns det som att huset skall rasa. Även golvet på bottenvåningen är vibrationskänsligt, men långt ifrån lika mycket som på övervåningen. Om man är i köket och någon går omkring i sovrummet där uppe så vibrerar dörren in till köket. Det enda jag kan komma på som förklaring är klent bjälklag, men hur kan det påverka även husets väggar så mycket? Vibrationerna fortplantar sig i hela stommen känns det som. Vad kan göras åt saken? Kan de ständiga vibrationer som blir när vi rör oss skada huset på sikt? Huset är ca 12 meter långt och 6 meter brett, så inte så stort. Skall tilläggas att jordkällardelen av vinden känns mycket mer stabil än resten. Med vänlig hälsning, Amalia

Svar:
Det var nog inte meningen att husets vind skulle inredas och tåla större laster. Vid belastning av ett klent bjälklag skapar det små rörelser genom böjning som fortplantar sig i resten av stommen. Häng ett lod mitt i rummet under sovrummet som nästan går ned till golvet. Mät sedan avståndet mellan golv och lod vid olika belastning av golvet ovanför så kan ni se hur mycket det är. Rekomendationen är att ni helt enkelt förstärker bjälklaget genom påsalning av befintliga bjälkar eller tätare bjälkar. I vissa fall kan man även förbättra bärigheten genom komplettering av takstolarna med till exempel stödben.