Insamling för Ukrainas kulturarv

Här kan bomber snart falla. Sobór Mądrości Bożej w Kijowie, Sofiakatedralen i Kiev med sina ovärderliga konstskatter är en viktig symbolbyggnad i Ukraina och även för Ryssland och Belarus. Grunden lades år 1037 av storfurst Jaroslav I av Kiev och hans maka, den svenskfödda Ingegerd Olofsdotter, dotter till Olof Skötkonung. Nuvarande barockutseende fick helgedomen runt sekelskiftet 1700 men interiört finns välbevarade fresker och mosaiker från 1000-talet. Kievriket formerades på 800-talet av ruser eller svear från Roslagen och omfattade dagens Ukraina, Belarus och de östra delarna av dagens Ryssland. Detta är ett belysande exempel på ett i högsta grad gemensamt kulturarv. Foto: Paweł ’pbm’ Szubert 2013, CC BY-SA 3.0

Svenska byggnadsvårdsföreningen ser med bestörtning på det mänskliga lidande som drabbat Ukraina genom Rysslands anfallskrig. Oskyldiga människor mister livet och andra ser sina hem, sin hembygd och ett oersättligt kulturarv förödas. Miljoner människor tvingas till flykt och en osäker tillvaro i andra länder. Vi, som oräkneliga andra organisationer, manar Ryssland att omedelbart upphöra med krigshandlingarna!

FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) utgår i sina riktinjer för kulturarvsbrott från Haagkonventionen som undertecknades 1954 av 133 länder. I ingressen står det:

 

[…] skada på ett folks kulturegendom, oavsett vilket land den tillhör, är liktydigt med skada på hela mänsklighetens kulturarv.


 

Anfallskriget i Ukraina innebär en katastrof för kulturarvet, nu förstörs många minnesmärken, och historiska miljöer och museisamlingar måste bringas i säkerhet. Stiftelsen Nordiska museet har startat en fond i samarbete med Riksantikvarieämbetet och museer i Sverige och Norden för insamling av ekonomisk hjälp för att rädda Ukrainas kulturarv. Du kan stödja genom bankgiro 5475-9758 eller swish 123 628 04 24. Märk: Insamling till Ukraina.

Insamlade medel går oavkortat till Nationalmuseet i Kiev för att rädda samlingar och skydda arkitekturbundet kulturarv. Mer information i Nordiska museets pressmeddelande.

Scanna QR-koden i Swish-appen för att skicka ditt bidrag.

För Svenska byggnadsvårdsföreningen 12 mars 2022

Tomas Nyström, styrelseordförande

Stephan Fickler, verksamhetsledare