Inreda utan att isolera kalkvind

Jag söker information om att inreda kallvind och förstår att det är en inte helt onknepig historia. Vi har ett jämtländsk enkelstuga med byggår 1930 som har en oinredd vind. Takbjälklaget är synligt. Taket har tidigare varit ett spåntak men det har under 80-talet klätts in i plåt. Spånet är kvar under plåttaket. Om jag skulle täta väggarna med lerklining och klä in taket med panel och luftspalt. Skulle jag då ha samma problem som det skrivs om?

Svar:

En helt oisolerad vind utan panel i takfallen är den mest fuktsäkra vindskonstruktionen.  Framför allt om det kommer lite spillvärme från bostadsvåningen på grund av måttlig isolering i vindsbjälklaget. Däremot är det mindre bra med sprickor och håligheter upp mot vinden som släpper upp den varma och därmed fuktigare luften även om en stor vind normalt klarar belastningen. I en helt öppen vind är eventuella fuktskador också lätta att upptäcka.

Om man bara sätter panel på takfallen missar man inspekterbarheten av yttertaket och det kan, om luften blir helt stillastående uppstå mikroklimat i mellanrummet med mögel som följd. Även om det är ovanligt i gamla hus med sina otätheter. Men för att spara energi och förbättra komforten kan det vara en poäng att passa på att isolera. Hur man skall tänka då finns beskrivet i artikeln Vindsisolering och vindsinredning.

Att lerklina väggarna är aldrig fel.