fbpx

Innertak i kök

Frågeställare: Förbryllad stugägare
Ställer i ordning ett c 80-120 år gammalt stockhus. I köket är innertaket täckt av vidriga kvadratiska pappskivor som vi vill bli kvitt. Kökets centralpunkt är den stora köksspisen med murad kupa, bakugn o.s.v., plangolv skall läggas in i stället för plastmatta, nya köksskåp byggas, ewventuellt i panel etc. Nu är frågan: Helst skulle vi lägga in ett oljefärgsmålat paneltak för att det går att torka av från alla flottiga ångor. Men stockarna i mellanbjälklaget är ju sneda, taket krogigt som bara den, och vi ksulle nog vara tvungna att regla upp det hela. Och så sjunker takhöjden, som redan är gnaska låg, förutom att det böljande innertaket blir helt rakt och tråkigt. Men spännpapp, som vore det andra alternativet, leder väl till flottfläckar på kritiska ställen som sedan varken går att hålla rena eller måla om? Att måla plankorna i mellanbjälklaget direkt går inte heller, för då silas det ner en ofantlig mängd isolering (plankorna är tydligen inte spontade och har ingen paff ovanpå). Vad rekommenderas?

Svar:
Kul att ni vill låta taket ha kvar sin krokighet. Jag tror det ger karaktär. Lite svårt att bedömma utan foton men jag tror ni kan använda olika material. En tunn pärlspont- eller faspanel kan skruvas upp med dolda skruvskallar i sponten så att den klarar ojämnheter. Men man kan även använda träfiberskivor eller tom 6mm gips som är ganska medgörlig. Alla dess material kan målas med oljefärg som är avtorkningsbar. Spännpapp har jag svårare att bedömma hur det blir med ett “krokigt” tak. Rådfråga en erfaren målare eller ert länsombud om ni är medlem i föreningen.