Industriminne tillgängligt med tillbyggnad

K A Almgrens sidenväveri och museum – ett unikt industriminne – har nu blivit tillgängligt även för handikappade. En fristående tillbyggnad rymmer både hiss och ny utrymningsväg. Text och foto claes reichmann.

En unik industrimiljö på Repslagargatan i Stockholm har nyligen genomgått en grundlig upprustning. Fastighetsägaren Byggnadsfirma Olov Lindgren AB, som övertog fastigheten för tio år sedan, har slutfört en genomgripande upprustning av de fyra byggnader som ingår i industrimiljön. Fabriksbyggnaden från 1862 behövde kompletteras med hiss och en ny utrymningsväg, vilket genomfördes med hjälp av en fristående byggnad med glasade gångar.
Fabriksbyggnaden innehöll ursprungligen vävsalar och beredningsrum för tyger i tre plan med plats för ett antal vävstolar och annan maskinell utrustning som krävdes för sidenproduktion. Den tunnvälvda källaren och oinredda vinden användes då som lager och förråd.

Kontor och museum

Idag är två av våningsplanen inredda till moderna kontor med öppen planlösning i de stora vävsalarna. Källaren utnyttjas som festvåning och vinden är ombyggd till museum för visning av industriminnet K A Almgrens sidenväveri.
En trappa upp finns själva hjärtat i industrimiljön med vävstolar bevarade från tidigt 1800-tal och produktionslinjerna för tillverkning av de mest eleganta sidentyger fortfarande i bruk. K A Almgren etablerade sig här under 1800-talets första hälft och här drevs industriell produktion av sidentyger, schalar och ordensband med mera ända fram till 1974. Fabriken återuppstod ca 20 år senare och drivs nu som en stiftelse. Visning av den fungerade produktionen är en central del i stiftelsens verksamhet.

Hiss i känslig miljö

Fram till idag har den unika miljön i fabriksbyggnaden varit otillgänglig för handikappade. Placeringen av en ny hiss i den känsliga miljön prövades noga innan det nuvarande läget bestämdes. Hissen kombineras med en utrymningstrappa och hela konstruktionen är placerad på respektfullt avstånd från fasaden. Glasade gångar leder besökarna över från byggnaden till hissen. Gestaltningen har gjorts av Bergkrantz arkitekter AB med Anders Bergkrantz som ansvarig arkitekt och Erik Griffitz som handläggare.
Målsättningen har varit att den nya byggnadskroppen ska vara tydligt urskiljbar i miljön och samtidigt underordna sig den värdefulla gårdsmiljön från 1800-talet. För att minimera den nya trapphusbyggnadens storlek valdes en konstruktion bestående av massivt trä med beklädnad av slät plåt. Gestaltningen har hämtat inspiration från väveriet, där de runda ljusöppningarna i plåten har inspirerats av hålen i vävstolarnas mönsterkort. De laminerade glasen i glasgångarna är dekorerade med mönster från sidentyger.

Claes Reichmann

Byggnadsantikvarie med egna verksamheten Reichmann antikvarier AB i Stockholm.

claes@reichmann.se

2/2006