fbpx

Industrimiljö på Holmen

Län: Gotland

Ort: Visby

I ett nytt program som för närvarande är ute på samråd presenteras att de centrala delarna av Holmen i Visby avvecklas som hamn och övergår till ett mera allmänt verksamhetsområde med ny bebyggelse. Planerna innebär att ett antal byggnader från 1900-talets början hotas av rivning, däribland Sockelsilon från 1936 som är en av 7 kända silobyggnader av denna typ och pelarkranen ”elefanten” från 1900-talets början som är den äldsta kranen som används idag i Sverige. Någon rivning är inte fastslagen, men finns med som förslag för att ge plats åt nya byggnader. Området ingår i riksintresse för kulturmiljövården och i länsmuseets inventering från 2007 identifieras området som så kulturhistoriskt värdefullt att det borde förses med skyddsföreskrifter i detaljplanen, några sådana har dock ej upprättats.
Nu finns en överhängande risk att området i och med nydaningen mister sin karaktär och kulturhistoriska värde. I länsmuseets utredning från 2007 kan man bland annat läsa: Sockersilon, tillsammans med övrig bebyggelse på Holmen, utgör en viktig del av den äldre hamnen som utskeppnings- och stuveriplats. Ur gotländsk synpunkt utgör silon en del av den sockerbrukshistoria som kontinuerligt funnit på ön sedan 1800-talet. Dess tydliga siluett har mött besökare som kommit till Gotland med båt och de som vistats i hamnen under mer än 70 år.
Uppdateringar
11-03-2019

Till och med den 31 mars 2019 kan allmänheten tycka till om inre hamnen i Visby, via en enkätundersökning.

Externa länkar
Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler