fbpx

Industrimiljö på Holmen

Län: Gotland

Ort: Visby

I ett nytt program som för närvarande är ute på samråd presenteras att de centrala delarna av Holmen i Visby avvecklas som hamn och övergår till ett mera allmänt verksamhetsområde med ny bebyggelse. Planerna innebär att ett antal byggnader från 1900-talets början hotas av rivning, däribland Sockelsilon från 1936 som är en av 7 kända silobyggnader av denna typ och pelarkranen ”elefanten” från 1900-talets början som är den äldsta kranen som används idag i Sverige. Någon rivning är inte fastslagen, men finns med som förslag för att ge plats åt nya byggnader. Området ingår i riksintresse för kulturmiljövården och i länsmuseets inventering från 2007 identifieras området som så kulturhistoriskt värdefullt att det borde förses med skyddsföreskrifter i detaljplanen, några sådana har dock ej upprättats.
Nu finns en överhängande risk att området i och med nydaningen mister sin karaktär och kulturhistoriska värde. I länsmuseets utredning från 2007 kan man bland annat läsa: Sockersilon, tillsammans med övrig bebyggelse på Holmen, utgör en viktig del av den äldre hamnen som utskeppnings- och stuveriplats. Ur gotländsk synpunkt utgör silon en del av den sockerbrukshistoria som kontinuerligt funnit på ön sedan 1800-talet. Dess tydliga siluett har mött besökare som kommit till Gotland med båt och de som vistats i hamnen under mer än 70 år.
Uppdateringar
11-03-2019

Till och med den 31 mars 2019 kan allmänheten tycka till om inre hamnen i Visby, via en enkätundersökning.

Externa länkar
keyboard_arrow_up