Årets byggnadsvårdare

Årets byggnadsvårdare utsedda!

2012 års byggnadsvårdare presenterades på föreningens årsmöte i Linköping den 11 maj. Priset delas även i år ut i två kategorier;
- Restaurering & Hantverk
- Information & Kunskapsspridning

Årets pris i kategori Restaurering och Hantverk tilldelades
Birgitta Engqvist
Gottenviks säteri, Vikbolandet

Motiveringen lyder:
Birgitta har med envist arbete och ett brinnande hjärta för sin gård Gottenviks Säteri på ett varsamt sätt restaurerat ett stort antal byggnader och därmed återställt stora delar av gårdens ursprungliga kulturmiljö. Utan tidigare erfarenheter har hon själv skaffa sig nödvändiga kunskaper på bl.a. byggnadsvårdsläger och har därefter, trots stora ekonomiska uppoffringar, tillsammans med andra duktiga hantverkare restaurerat byggnad efter byggnad.

Birgitta är en förebild för alla byggnadsvårdare. Hon har genom det goda exemplets makt fått fler att få upp ögonen och känna stolthet för de vackra byggnaderna och traktens historia. Hon får som pristagare därmed representera alla de eldsjälar som räddar gamla hus som andra sedan länge har dömt ut. 
 

Årets pris i kategorin Information & Kunskapsspridning tilldelades
Gunnar Peterson
Jonsbergs Gård, Vikbolandet 

Motiveringen lyder:
Kunskaper kan bara överföras i kontakter mellan människor, oavsett om det är i tryck, digitalt eller ansikte mot ansikte. Ett urgammalt sätt att sprida kunskap är att göra tillsammans med andra. Sådan kunskapsspridning får numera inte alltid den uppmärksamhet den förtjänar trots att just den över tiden - på djupet - påverkar väldigt många.

Gunnar Petersson besitter stora kunskaper om byggnadsvård som han gärna delar med sig av. Han har också stor förmåga att engagera andra människor till de bevarandeprojekt han arbetar med. Gunnar har med envishet, övertygelse och osjälviskhet varit drivande i bevarandet av flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader på Vikbolandet. Han har därmed också med samma entusiasm inte bara själv verkat för god byggnadsvård utan också inspirerat många andra att göra samma sak. Gunnar har både i ord och handling bidragit till att bla Arkö båk, Jonsbergs kvarn och såg, Hovgren, Klockaretorpet, Brogstens bro samt ekonomibyggnader vid Gottenvik säteri bevaras.

Årets byggnadsvårdare

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!