fbpx

Igelboda stationshus

Län: Stockholm
Ort: Saltsjöbaden, Nacka kommun

Uppdatering 2019-10-25
Byggnaden står fortfarande och förfaller. Kommunen ställer inga krav på dess ägare, vilket är en indikation på att det inte finns någon vilja att stå upp för tidigare gjorda ställningstaganden. På sikt riskerar det bristande underhållet att leda till rivning.

Datum: 28-08-2014
Rivningshot. SL riva det brandskadade Igelboda stationshus i Nacka kommun. Igelboda stationshus, uppfört 1913 efter ritningar av arkitekt Gustaf Hugo Sandberg, brandhärjades i februari 2013. Den nationalromantiska stationen uppfördes samtidigt med förgreningsbanan till Solsidan. Den är officiellt utpekad som kulturhistoriskt värdefull. Den 17 juni 2013 inkom AB Storstockholms lokaltrafik med en ansökan om rivningslov. Kulturnämnden har i ett yttrande skrivit att man i första hand bör bevara och restaurera stationshuset.

Externa länkar
Rivning hotar den eldhärjade stationen
Kulturnämndens tjänsteskrivelse

keyboard_arrow_up