fbpx

Hyttpipan i Svartå

Län: Örebro
Ort: Degerfors

Den gamla hyttpipan i Svartå är rivningshotad sedan flera år tillbaka. Det är den sista delen av Svartå bruks gamla träkolseldade masugn. Även om skorstenen är förkortad och det är den enda resten av hyttan, menar Örebro läns museum att pipan bör stå kvar som en skulptur över ortens historia och identitet. Produktionen av tackjärn vid Svartå bruk startade vid början av 1600-talet, och fortgick ända till 1966. Hyttpipan är i dag den sista fysiska resten av bruket.

Örebro läns museum yttrande: https://www.olm.se/download/18.668badc015bdc352f51bc393/1494242381024/Yttrande%20av%20Örebro%20läns%20museum%20över%20rivningslov_Svartå%20hyttpipa_.pdf

keyboard_arrow_up