fbpx

Län: Skåne
Ort: Malmö

Hyllie by i utkanten av Malmö fick sin första skola 1822. Den nuvarande skolan uppfördes 1878 på samma plats. Byggnaden ägs av Stadsfastigheter, Malmö kommun, men marken ägs sedan länge av kyrkan.  För några år sedan upphörde skolverksamhet i byggnaden. I samband med det inlämnades en ansökan om rivning. Ansökan fick avslag.

Nu önskar kyrkorådet köpa tomten för att uppföra en förskola. Förutsättningen är att man får riva den gamla skolan. Stadsantikvarien sa nej till rivning förra gången, och kommer sannolikt fortsatt att säga nej.

Hyllie by ligger i ett område där stora förändringar har gjorts under senare år. Skolan utgör en liten del av den äldre byn med kyrkogård, skola och viss annan bebyggelse.

Länk till Facebookgruppen ”Bevara Hyllie skola”: https://www.facebook.com/groups/2502854039972050/

 

keyboard_arrow_up