fbpx

Hvita Korset

Län: Kronoberg
Ort: Älmhult

Det gamla barnbördshuset Hvita Korset i Älmhult är rivningshotat. Enligt den antikvariska förundersökning som Kulturparken Småland har tagit fram, besitter byggnaderna höga socialhistoriska värden som är tätt förknippade med Älmhults historia och identitet. De byggnader som finns kvar har, trots ombyggnationer, en speciell utformning och utgör ett lokalt landmärke.

Verksamheten lades ned 1943, och efter det har det varit konfektionsfabrik i byggnaderna. Älmhults kommun köpte anläggningen 2015, och avser nu att riva för att bygga nya bostäder på platsen.

Antikvarisk förundersökning: https://www.almhult.se/download/18.6999af1b16a5366a2477091f/1558099244802/Hvita%20korset%20Antikvarisk%20förundersökning.pdf

Inslag i SVT:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/hvita-korset-i-almhult-snart-jamnat-med-marken