fbpx

Hussvamp och betong

Frågeställare: Hedblom i Gävle
Golvet i ett uthus från början av 1930-talet har angripits av hussvamp. Uthuset används fortfarande i jordbruket och golvet brast under skördetröskan. Ett stenfyllt dike som satts igen är troligen orsaken till fukten under golvet, detta skall rensas så att vattentillförseln till grunden stoppas. Fukten i kombination med jord som grävts upp mot bjälkarna av grävlingar startade troligen angreppet. Golvet har rivits ut och skall eldas upp. Planen är nu att ersätta trägolvet med ett betonggolv. Ett skikt av singel / makadam skall läggas ut innan betongen gjuts och fuktspärr skall läggas mellan betong och trävirke, vattentillförseln till grunden skall stoppas som beskrivits ovan. Då jag läst att hussvamp behöver kalk för att neutralisera den oxalsyra den själv skapar för att bryta ned trävirke så funderar jag om den kan dra nytta av kalk i betongen och sprida sig genom denna till andra delar av byggnaden? Behöver man behandla området kemiskt (med bor)eller är tänkta åtgärder tillräckliga?

Svar:
Den äkta hussvampen behöver organiskt material, kalk (som är en beståndsdel i cement/betong), vatten och en behaglig temperatur. Om de förutsättningarna finns så kan det växa och kemiska behandlingar har frånsett miljöskadan tidsbegränsad verkan. Om huset blir väl dränerat som ni beskriver och takvattnet leds bort från huset så har ni minimerat riskerna. En ytterligare säkerhet vore att lägga på ett mineraliskt ytskikt som kakel eller klinker på betongplattan istället för plast och trä.

keyboard_arrow_up