fbpx

Hussvamp i fuktig källare

Huset är byggt i en sluttning, därav delar av källaren under jord. Flera hus i byn har drabbats av hussvamp, men då har det alltid berott på ett läckande tak eller dylikt och har kunnat åtgärdas. Ett torg fullt med vattenådror kan man ju inte byta ut på samma sätt. Dränering är nog också tveksamt eftersom huset är byggt på berg.

Skulle en fläkt göra nytta? Ska jag göra större fönsteröppningar? Försöka leda vattnet från väggen i en ”kanal” till avloppet? Finns ngt ämne man kan pensla på väggar, golv och tak?
Nu över vintern står källardörren helt öppen liksom de två små fönsterluckorna. I källaren finns inget organiskt material, förutom träbjälkarna i taket.

För drygt 10 år sedan installerades en luftavfuktare, som har funkat si så där ( inte alls så bra som företaget utlovade o mkt dyrare med el!) I våras pajade den för gott. Tur på ett sätt, eftersom elpriserna är så höga. Sommaren har varit extremtorr så några nya angrepp har jag inte sett. Men jag oroar mig för konstigt ”spindelväv”. Nu är jag åter i Sverige och undrar helt enkelt vad jag ska ta mig till för att inte hussvampen ska ta över och förstöra huset. Jag har utan resultat letat efter oberoende expertis i Frankrike.

På bilden av huset ses ena källargluggen på kortsiden framför balkongen.Den andra gluggen är lika liten. Källardörren finns runt hörnet.

   

Svar:

Vid de numera oftare förekommande skyfallen och när det är ihållande regn kan det bli mycket ytvatten som forsar längs husgrunden i kuperade stadsmiljöer där marken är hårdgjord intill huset. Det är viktigt att trottoar, gatubeläggning och mark lutar ut från huset så att ytvattnet inte kan ansamlas längs husgrunden och istället rinna bort till kommunens gatubrunnar. På bilden ser det ut som att det finns en lågpunkt under balkongen som också fylls genom vatten från taket genom stuprören. Det ser ut som det skulle behövas ett bättre frånfall från huset och eventuellt en krävd kanal. Men en del vatten kan förstås alltid sippra ner i sprickor och håligheter och dessutom kan vatten från omgivande mark tränga på under gatubeläggningen. Den fukten har svårt att vädra ut genom asfalt och cement och kan endast åtgärdas med en ordentlig dränering. Om det inte är möjligt att gräva en bättre dränering runt huset får man försöka handskas med vattnet i källaren. En avfuktare kan ta hand om hög luftfuktighet men den accelclerar samtidigt fuktvandringen genom mark och murverk.

Med tanke på att hussvamp jämfört med många andra rötsvampar trots allt har ganska speciella ekologiska krav för att kunna växa, borde det vara möjligt att undvika att det uppstår nya angrepp/vidareutveckling av existerande. Så hussvampen borde vara en hanterbar problemställning. Spindelväv och svamphyfer kan faktiskt ibland likna varandra ganska mycket, men detta kan man enkelt avklara vid en besiktning eller i ett prov. Form och placering på ytan i bilden tyder mer på att det handlar om spindlar än svamp. Giftiga behandlingar åtgärdar bara symptomen men inte orsaken. Det viktigaste är att skapa ett bra klimat så kan inte fortsatt tillväxt ske.

Fuktigheten i källaren borde undersökas mer innan man drar några slutsatser och genomför åtgärder. Det är vanligt att fuktproblem i källare uppstår på grund av sommarkondensering och eftersom vattenångan kondenserar på de kyligaste ytorna kan jorden ibland bli så fuktig att det ser ut som om fuktigheten kommer underifrån. En logging av RF och temperatur ute och i källaren kan ge svar på fuktorsaker. Idag finns teknik och appar till mobilen som gör att man kan fjärravläsa fuktigheten. Diagram med gränsvärden för luftfuktighet finns i artikeln På säker grund. Bilden av marken visar saltutfällningar i olika färger som kommer av pigment som förekommer i jorden. Detta visar att det sker en vattentransport upp från marken till ytan där vattnet avdunstar (kanske särskilt tidigare medan avfuktaren var i drift?). Denna fuktbelastning kan vara ett problem om murverket kapillärt transporterar vattnet mot intilliggande virke, annars är det bara ett kosmetiskt problem.

Med reservation för att problemet behöver undersökas av sakkunnig på plats kunde följande åtgärder vara aktuella: Organiskt material tas bort. Väggen borstas ren och löst material runt eventuella svampangrepp tas bort. Använd friskluftsmask som skydd för eventuella mögel- och svampsporer och skyddsoverall när ni är i lokalen så att eventuella sporer inte sprids vidare. Väggen putsas med en offerputs, en kalkputs som fungerar som en fuktbuffert och som är enkel att reparera vid behov. Eventuellt kan man anordna en dränerande singelbädd på golvet närmast väggen som botten för putsen och som har fall mot ett avlopp eller en utkastare. I vissa fall fungerar en gjuten ränna nedanför källarväggen med fall mot ett avlopp. Fritt vatten som rinner i grusbädd eller i gjutna rännor innebär inte att luftfuktigheten behöver nå gränsvärden, det är värre när varm sommarluft kommer in i den kalla källaren och kondenserar. Därför bör ventilationsöppningar stängas till under den varma årstiden. En enkel fläkt kan vara bra för att skapa luftrörelse, mögel och svamp gillar skrymslen och stillastående luft. Det är bra om någon kan se till lokalen vid jämna mellanrum, annars kan en hygrostatstyrd avfuktare vara bra som slår till i korta perioder när det blir för fuktigt i luften. Men man vill helst undvika teknik som kostar ström och service och faktiskt i första hand botar symptom istället för orsak.

Frågan är besvarad med hjälp av mykolog Johan Mattsson på företaget Mycoteam AS

keyboard_arrow_up