fbpx

Huspärm som håller ordningen

Skaffa byggnadsvårdsföreningens pärmregister! Foto: Stephan Fickler

Är huset dränerat? Jaha, hur djupt grävde man? Vilken färgtyp använde man vid förra ommålningen? Oj, finns det gamla fotografier – vilken skatt! Vi som bor i äldre hus vet hur bra, och roligt, det hade varit om huset haft en pärm där ritningar, färgprover och alla andra uppgifter som hör till huset fanns samlade – och sparade.

Huspärmen, försättsblad

Ibland glömmer vi att husen lever ett längre liv än vi själva, i alla fall längre tid än vi bor i dem. För husets bästa är det bra om vi ser oss som tillfälliga gäster och ger kommande ägare så goda förutsättningar som möjligt att förvalta huset i framtiden. Tänk så bra att vid ägarbyten kunna lämna över, och ta emot, en pärm med allt om huset – en huspärm.

Svenska byggnadsvårdsföreningen har tagit fram ett pärmregister med genomtänkta rubriker som hjälp att hålla ordning på husets alla papper och dokument.

Allt du behöver göra är att skaffa en pärm, ett standardregister med 12 flikar och sedan sortera in dina handlingar i pärmen.

Här följer rubrikerna med tillhörande tips och råd:

1. Kontakter

 • Visitkort och kontaktuppgifter till hantverkare, sotare, grannar, kommun, länsmuseum osv.

2. Kommun- och Myndighetsinformation

 • Miljö- och avfallsinformation, årligt taxeringsbesked med mera.

3. Fakta om huset

 • Besiktningshandlingar, lagfart, arkivmaterial, äldre och nya fotografier, historiska uppgifter, tidigare ägare, gamla skador med mera.
 • Börja med att fotografera hela huset, ut- och invändigt. Exteriören syns bäst när träden är avlövade. Detta material blir en skatt vid kommande renoveringar och för kommande ägare. Glöm inte att datera bilderna. Tänk på att bilderna ska kunna fungera även om 100 år – då kanske ditt USB-minne eller din CD är svåra att läsa. Gör utskrifter på arkivpapper!
 • Notera äldre grannars historier om huset och dess invånare. Ibland kan muntlig information vara det enda arkivmaterialet, tex hur trädgården användes, när verandans skärmtak sattes upp eller färgsättningar och andra utföranden på byggnadsdelar som bytts ut.
 • Spara alla kvitton etc på reparationer. De kan ge upplysningar om tidigare skador och problem.
 • Spara och datera äldre materialprover, färgflagor, tapetlager.

4. Löpande underhåll

 • Dokumentation med fotografier av skador, underhållsåtgärder, använda material, färgkoder, minnesanteckningar etcetera.
 • Upprätta en checklista för regelbunden översyn och underhåll. Vanliga underhållspunkter är: Översyn av takbeläggning och plåtbeslag runt skorsten och takvinklar efter vintern, rensa hängrännor och tillhörande lövsilar höst och vår, kontrollera samtidigt att vatten från takfallen rinner bort från huset, inspektera fönster – regelbundet underhåll förhindrar större fönsterrenoveringar, klipp häckar och buskage som växer för nära inpå huset, lufta radiatorerna på hösten, inspektera sekundärutrymmen som vind och krypgrund vid olika årstider.

5. Pågående projekt

 • Skisser, ritningar, kostnadsförslag, avtal med mera för pågående till- och ombyggnader. Glöm inte att fotografera under arbetets gång och när dolda konstruktioner är frilagda. Efter avslutat projekt sållas materialet och sorteras in under övriga flikar.

6. Tekniska installationer och manualer

 • Garantier och manualer för värmepump, pelletsanläggning, värmeväxlare, avfuktare, vitvaror, larm och andra installationer som hör till huset.

7. Övriga byggnader på fastigheten

 • Garage, carport, vedbod med mera.
 • Det är lätt att glömma bort uthus och andra byggnader på tomten. Här kan man samla all den informationen. Fotografera även dessa byggnader och spara under denna flik.

8. Mark och trädgård

 • Gör en skiss över hela fastigheten och rita in hus, garage, anslutningar för el, telefon, vatten och avlopp, stenkistor, brunnar, träd, växter, staket, gångvägar, markbeläggningar, grindar, uteplatser osv. En tomtritning kan vara enkel men är väldigt informativ. Ibland hittar man spår från äldre trädgårdsanläggning på tomten – det kan bli en värdefull uppgift i framtiden.
 • Fotografera hela tomten från olika vinklar vid olika årstider. Om du har äldre fotografier som visar tomten kan du spara även dem här.

9. Ekonomi och försäkring

 • Offerter, kvitton, fakturor och försäkringsbrev. Löpande huskostnader kan enkelt sammanställas i tabell för jämförelse årsvis. Fakturor kan vara bra att ha vid eventuella försäkringsärenden och när reavinstskatt ska räknas ut vid försäljning.

10. Ritningar

 • Äldre ritningar, bygghandlingar och skisser.

11, 12 Flikar för egna behov

Stephan Fickler, verksamhetsledare och bebyggelseantikvarie

3/2009

keyboard_arrow_up