fbpx

Hur viktigt är det att ytterväggen är målad?

Frågeställare: Anja Grundberg
Jag har ett gammalt sommarhus från sekelskiftet där färgen (blandad plast, alkyd och linolja i botten) flagar rejält. På vissa ställen är det röta/fukt i träet pga plastfärg tex på spröjs runt fönster. Medan på söderväggen finns knappt någon färg kvar. Det finns två viljor i renoveringen:

Jag menar att det är bättre att ta bort alla lager färg och låta träet torka ut där det är för tätt. Att träet kan stå omålat i flera år utan att det tar skada. Förr i tiden målade man ju inte huset. Eller att bara låta väggen vara med alla flagor i färgen – då kan ju huset andas.rn<p>Men en annan part i renoveringen får panik av trärena ytor och lägger på tjockt lager med linoljefärg istället! Personen menar att träet blir förstört om det står omålat länge (ett år) och att det kommer in fukt från regn och oväder om det inte målas direkt.rn<p>Vem av oss har rätt? Måste ett hus målas till varje pris?

Svar:
Hej Anja! Det är riktigt att husen inte målades förr och att en del hävdar att det inte behövs. Men hur många av dessa hus står kvar idag? och i vilket skick? Trä fungerar så att solen bränner ur ligninet (träets bindemedel)och träet blir grått o poröst. på 2 veckor försvinner ca 40% ur ytan. Då kan väta o föroreningar som sporer o annat tränga in i undelaget. Om man sen vill måla på detta får man ett styvt arbete att ta bort allt gråträ och ta död på alger mossa och annat, annars är det som att måla på smuts. Helt riktigt är det att en yta som kan ta emot fukt också lätt kan avge fukt, men detta leder till stora rörelser i virket vilket leder till sprickor osv. Ett bra alternativ är förstås slamfärg (Falurödfärg), som är helt öppen och pigmenten skyddar mot solen. Vill man ha ett omålat utseende kan man ju välja järnvitriol som fungerar som rötskydd. Sen kan man ju välja virke av fet sort typ kärnfuru och lärk, som står emot bra. Däremot anser jag att en rätt utförd målning sällan skadar träet. Det gäller även de utskällda plastfägerna. På rätt plats och rätt grundarbete så fungerar den också. Rötskador kan ofta härledas till brister i konstruktionen. Till sist en liten byggnadsvårdskaka; Slamfärg och Linoljefärg skadar ALDRIG träet. Dessutom ger väl färg ett något mer vårdat och fräschare utseende!?

keyboard_arrow_up